Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

archief activiteiten              

activiteiten 2011

 


2 februari 2011                                                             bezoek milieuwerkgroep Calluna

 

Op woensdag 2 februari bracht de werkgroep 'Milieu' van het NMP een bezoek aan het groenste zwembad van Nederland, Calluna in Ermelo. 
                                                                                                    een verslag.....

 

 

 

4 februari 20011                                                                WarmeTruiendag 2011

 

Op vrijdag 4 februari verzorgde de NMP werkgroep 'Milieu' de Ermelose WarmeTruiendag. Evert ten Napel voorzag de Ermelose pauw liefdevol van een warme trui en ook verschillende scholen droegen hun steentje bij:   een verslag

 

 

 

12 februari 2011                                                           2e druk 'Wandelen rond Drie'

 

In de vijftiendelige serie wandel- en fietsrouteboekjes in en rond de gemeente Ermelo van de Stichting NMP Ermelo, is op zaterdag 12 februari het vernieuwde boekje ‘Wandelen rond Drie langs ondergrondse geheimen’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het boekje werd in Restaurant Boshuis Drie door bestuurslid Joke Pieters overhandigd aan de heer Hans Born. Born was als jongen betrokken bij de tragedie die zijn familie meemaakte. Zijn oudere broer Jannes werd bij een verzetshol in de oorlog doodgeschoten. In zijn dankwoord vertelde Born hoe belangrijk het is dat verhalen rondom oorlog en verzet bekend blijven, met name voor de jeugd. Hij is blij dat het NMP de gebeurtenissen heeft verwerkt in een boekje en in lesmateriaal voor de jeugd.

 

 

28 februari 2011                                                                 start 'Buurt in Beeld' 2011

 

Met veel lawaai, maar ook met bezems, emmers en een poetsdoek gingen de kinderen van de Prins Bernhardschool maandagmiddag de wijk in. Deze basisschool in West doet mee aan het project Buurt in Beeld, georganiseerd door de Stichting Natuur- en Milieu Platform Ermelo.
Wethouder Laurens Klappe werkte graag mee aan de opening van dit project, maar moest vanwege zijn hooikoorts de Zumba Dans van sportschool Bouw aan zich voorbij laten gaan. Terwijl de kinderen de spieren losmaakten om aan het werk te gaan overhandigde Klappe de lesmap aan het onderwijzend personeel. Muziekjuf Alie had een opruimlied met de kinderen ingestudeerd en dat kwam vloeiend uit de monden van zo’n tweehonderd leerlingen.

Het NMP begon vijf jaar geleden met de ’Wenswijk’ in Oost. Inmiddels hebben er al heel wat scholen geparticipeerd. Met het project 'Buurt in Beeld' hopen de initiatiefnemers Joke Pieters en Janneke Schuurman dat kinderen anders leren kijken naar hun eigen omgeving. Het project duurt drie weken.                                                                      meer informatie en beelden....

 

 

23 maart 2011                                             Boomfeestdag 2011: 'Bomen smaken naar meer...'

 

Op woensdag 23 maart verzorgde het NMP in samenwerking met de afdeling Openbare Werken van de gemeente Ermelo voor de 15e maal de Boomfeestdag. Thema was ditmaal: 'Bomen smaken naar meer...'                             lees verder

 

 

 

7 mei 2011                                                             start  'Met Belgerinkel naar de winkel'  2011

 

Op zaterdag 7 mei gaf CU fractievoorzitter Ruud van Eijle op het Pauwenplein het startsein voor de, mede door de NMP werkgroep 'Milieu' georganiseerde, actie 'Met Belgerinkel naar de winkel' .                      een verslag

 

 

 

11 mei 2011                                                              presentatie dvd 'Ermelo in vogelvlucht'

 

Op woensdag 11 mei presenteerde producente Joke Pieters namens de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo de dvd 'Ermelo in vogelvlucht, struinen door de Ermelose landschappen'
De presentatie vond plaats op de Augustinusschool, waar groep 5 de komende weken aan het project 'Ermelo is Zó!' werkt. Clarinda Bleijenberg, leerlinge van groep 5, nam namens de school de dvd in ontvangst.

De dvd is een onderdeel van het NMP-basisschoolproject 'Ermelo is Zó!', en laat de belevenissen zien van de 15 jarige Wolf die Ermelo vanuit de lucht bekijkt en terugdenkt aan zijn ontmoetingen met de mooie Ermelose landschappen en de bijzondere mensen die daarin werken.

'Ermelo in vogelvlucht, struinen door de Ermelose landschappen'  is gemaakt door Joke Pieters (NMP) en Arthur Kohlman met medewerking van o.a. Siete Vermeulen, leerling van C.C. Groevenbeek, die in het kader van zijn maatschappelijke stage de rol van Wolf speelt en medewerkers van de diverse natuur-organisaties in en rond Ermelo. Financiële ondersteuning kwam o.a. van het Stimuleringsfonds van de Rabobank Randmeren.

 

      

 

 

13 mei 2011                                                                          opening Pelserpad

 

Vrijdag 13 mei is het klompenpad door het westelijk buitengebied van Ermelo officieel geopend. Het klompenpad dat door Horst en Telgt gaat heeft de naam 'Pelserpad' gekregen. De Pels is de naam van een gebied tussen Horst en Telgt. Wethouder Esther Verhagen verrichtte de openingshandeling door het informatiebord bij de Schapenhoeve Telgt, het startpunt van de wandeling, te onthullen. Arjan Vriend , directeur Stichting Landschapsbeheer Gelderland, overhandigde aan de vrijwilligers en de meewerkende landeigenaren een vogelnestkastje in de vorm van een (halve) klomp. Daarna vermaakte Circus Klomp de genodigden met hun acrobatische talenten. Na de onthulling werd het deel van het klompenpad over landgoed Groenenwoud gewandeld.

Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland, zoveel mogelijk over onverharde paadjes. Doel van de klompenpaden is de toegankelijkheid van het cultuurlandschap te vergroten. Daarnaast hoopt men ook de kwaliteit van het landschap te versterken. Doorgaans zijn het paden die boeren vroeger gebruikten om lopend naar elkaar en naar de dorpen te gaan. Iets dat door het autogebruik nagenoeg verdwenen is. De bewoners van het buitengebied kunnen weer paden bewandelen die hun voorvaderen waarschijnlijk hebben gecreëerd . Het gebruik van deze paden hangt nu grotendeels af van de bereidheid van grondeigenaren om mensen over hun terrein te laten lopen. Doordat niet een ieder daar van gecharmeerd is gaat de route helaas ook deels over verharde (en soms drukke) wegen. Honden zijn niet toegestaan.

Het NMP was vertegenwoordigd in de werkgroep.

Met de route is ook een fraaie folder gerealiseerd waarin achtergrondinformatie over het gebied te lezen is. Deze folder is te koop bij het startpunt Schapenhoeve Telgt, 'Buiten & Binnengoed' in Telgt, het Theehuis op 's Heeren Loo en het VVV-kantoor. Prijs € 1,50

zie ook www.klompenpaden.nl                                                                                                                                                     

 

 

 

20 mei 2011                                                                   bezoek jury 'Entente Florale'

 

Op vrijdag 20 mei bezocht de jury van 'Entente Florale' Ermelo.
Het NMP steunde de gemeente in haar poging uitgeroepen te worden tot 'Groenste gemeente van Nederland' door het leveren van materiaal en het bemannen van een informatiestand in het gemeentehuis. De uitslag volgt op 27 oktober.   (meer informatie)                   
 

 

 

 

4 juni 2011                                                                           schaapscheerdersfeest

 

Op het warme en feestelijk drukbezochte schaapscheerdersfeest van de stichting Schapedrift was het NMP traditioneel met een kraam vertegenwoordigd.

 

 

 

11 juni 2011                                                                          excursie Leemputten

 

De ervaren NMP gidsen Gerard van Ruiten en Gert Schuurman verzorgden op zaterdag 11 juni een excursie naar De Leemputten voor leden van Groei & Bloei afdeling Ermelo-Putten.

 

 

 

7 juli 2011                                                                                  NMP excursie

 

Op een aangename donderdagavond werden, als afsluiting van het seizoen, bestuur en werkgroepleden van het NMP door Henk-Jan Zwart (bosbeheerder gemeente Ermelo) rondgeleid door een deel van het directe buitengebied van ons mooie dorp. Er werd uitleg gegeven over de wijze van onderhoud en beheer van de gemeentebossen en de filosofie en praktische denkwijze die daar achter zit. Ook moeilijke keuzes kwamen ter sprake.
Wat bleef hangen was de deskundigheid en grote betrokkenheid van de beheerder, een prettig gevoel voor ons als inwoners.....

 

 

 

26 juli 2011                                                                        Entente Florale fietsroute

 

Ermelo is genomineerd voor de ‘Groenste gemeente van Nederland’. Een jury heeft op vrijdag 20 mei j.l. de gemeente Ermelo bezocht (zie ook hier). Hierbij is gelet op de kwaliteit, de visie, het beleid en de uitvoering van het groen binnen de gemeente. De jury van Entente Florale werd ontvangen in kasteel Groot Horloo, om ze daarna het groen in de gemeente per bus en fiets te laten beleven. De gemeente wil ook u deze route aanbieden zodat u zelf kunt ervaren waar de jury van genoten heeft. Het boekje (52 blz) beschrijft grotendeels de route die op 20 mei is afgelegd, met dien verstande dat men weer terugkeert op het punt waar men gestart is. Het deel in het oostelijk buitengebied -  Ermelosche Heide, Leuvenum en Staverden -  is als extra lus opgenomen. De Stichting NMP (Peter van der Velde, Henk Esselink en Gert Schuurman) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenstelling van het boekje. Over veertig locaties kunt u achtergrondinformatie vinden: elke locatie heeft één pagina in het boekje gekregen. Wilt u meer informatie over dat onderwerp dan kunt u die met uw mobiele telefoon opvragen, tenminste, als u een telefoon heeft met QR-reader. Heeft u die niet dan kunt u via www.nmpermelo.nl/ef/ 'nr. pagina' .htm rechtstreeks op de pagina komen waar de informatie met beeldmateriaal staat.

                          Vanaf 26 juli is het boekje - zolang de voorraad strekt -  gratis verkrijgbaar bij de receptie in het Gemeentehuis (werkdagen  8.30-17.00 uur). Daar was tot 19 augustus ook een tentoonstelling n.a.v. de deelname van Ermelo aan de Entente Florale te zien. Groei & Bloei afdeling Ermelo - Putten heeft de bloemstukken bij die tentoonstelling verzorgd.

 

 

 

 7 augustus 2011                                                       Klimaatlezing Reinier van den Berg

 

Reinier van den Berg gaf in de Immanuelkerk een lezing over het veranderende klimaat en de verwachte gevolgen daarvan.
Het NMP was belangstellend aanwezig.

 

 

 

27 augustus 2011                                                                         Jaarmarkt

 

Toeterdag van 's Heeren Loo, Jaarmarkt in het dorp: de zomer loopt op z'n eind....

Toeteren doet het NMP alleen figuurlijk maar op de Jaarmarkt waren we lijfelijk aanwezig met een kraam vol informatie en vertier, bemand door een keur aan enthousiaste NMP'ers. De belangstelling was plezierig en met name de Entente Florale fietsboekjes vlogen de deur uit. Het gegeven dat ze gratis waren had daar niets mee te maken....

 

 

 

31 augustus 2011                                                        Weinig kilometers op de eettafel

             

In een nieuwe folder heeft de Stichting NMP adressen in Ermelo en omgeving verzameld, waar plaatselijk geproduceerd eten en drinken te koop is. De folder heeft als titel "Weinig kilometers op de eettafel". Producten uit de eigen buurt kopen levert een bijdrage aan de duurzaamheid van Ermelo: minder vervoer, minder energieverbruik, versere producten en steun aan de lokale economie.
De folder werd woensdagavond 31 augustus op een ludieke wijze aangeboden aan de leden van de commissie Samenleving en de commissie Bestuur en Middelen van de gemeenteraad van Ermelo. In hun gezamenlijke vergadering werd niet gesproken over het Klimaatuitvoeringsprogramma 2010 - 2014, maar wel was de duurzaamheid van het inkopen door de gemeente geagendeerd. Daar past duurzaam inkopen door burgers van Ermelo goed bij.
Voor het gebruik van Ermelo's kraanwater tijdens vergaderingen in het gemeentehuis bood het NMP karaffen aan. Het inkopen van duur, maar niet duurzaam water in flesjes kan de gemeente dan achterwege laten.
Het bevorderen van duurzaamheid vraagt om grote maatregelen en ingrepen, maar ook veel kleine bijdragen hebben samen een groot effect.

Eerder bracht de Stichting NMP al vier informatiefolders op het gebied van milieu en duurzaamheid uit: Composteren, Zonne-energie, Mondiale voetafdruk en Repareren.                                                                                                                                
                                                                                                                                                                             in de pers 

 

foto Grietje-Akke de Haas

 

 

oktober 2011                                               vernieuwde uitgave Romeins Marskampwandelroute

 

De Romeins Marskampwandelroute was aan een nieuwe druk toe.

De uitgave is waar nodig herzien en in nieuwe stijl (vanzelfsprekend in kleur) opgemaakt en verkrijgbaar bij o.a. VVV en boekhandels.

Meer informatie over de serie NMP wandel- en fietsrouteboekjes vindt u hier

 

 

29 oktober 2011                                   NMP Ermelo bekijkt de wondere wereld van de paddestoelen

 

Op deze bewolkte maar fraaie herfstochtend vertrokken dertien enthousiaste paddestoelenliefhebbers en gids Gerard van Ruiten om 10.00 uur vanaf het P-terrein aan de Steynlaan voor een wandeling over de Groevenbeekse Heide en Oud Groevenbeek om zich te verwonderen over de wondere wereld van de paddestoelen. In een uiterst ontspannen sfeer werd zo’n 2 ½ uur rustig gewandeld over de heide en door het gevarieerde bos.

In totaal werden er tijdens de wandeling circa 35 soorten paddestoelen waargenomen.

Een grote greep uit de waargenomen soorten: gele knolamaniet, rode koolzwam, porseleinzwam, gewone fopzwam, grote stinkzwam, braak - en beukenrussula, witte kluifzwam, gewone krulzoom, nevelzwam, geweizwam, paarse schijnridderzwam, roodsteelfluweelboleet, gele aardappelbovist, parelstuifzwam, plooivoetstuifzwam, waaierkorstzwam, diverse mycena en taailing soorten, oranje aderzwam, doolhofzwam, kleverig koraalzwam, gewone hertenzwam, kastanjeboleet, gewone botercollybia en gewone zwavelkop.

Als rode lijst-soorten troffen we het schaapje en het sparrenveertje aan.

 

 

 

29 oktober 2011                                                                Duurzame Open Huizenroute

 

Zaterdag 29 oktober gaf wethouder Tom Nederveen het startsein voor de Duurzame Open Huizenroute.

Tijdens de Duurzame Open Huizenroute konden duurzame en energiezuinige woningen in de buurt bezocht worden.
Geen ingewikkelde verhalen maar ervaring uit de eerste hand. Dé manier om kennis op te doen om tot de beste oplossing voor de woning te komen. Bijna
dertig eigenaren van duurzame huizen op de Noord Veluwe hielden open huis.

Wethouder Nederveen gaf in Ermelo het startsein voor de Open Huizenroute.
Hij bezocht eerst het huis van de familie Volgenant (prominent lid van de werkgroep milieu van het NMP) aan het Kostersland. Het huis heeft zonnepanelen op het dak voor de energieopwekking en een zonneboiler voor warm water. Daarna bezocht de wethouder het duurzame pand van Oosterhoff-Poolen, daar werd informatie gegeven over warmtepompen en zonnecellen.

Aan de Duurzame Open Huizenroute deden particuliere huiseigenaren en een selectie van bedrijven mee, uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Heerde,
Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten.
 

 

 

 

8 november 2011                                                     minitentoonstelling 15 jaar Boomfeestdag

 

Dit jaar organiseerde de Stichting NMP Ermelo samen met de gemeente Ermelo voor de 15e keer achtereen de boomfeestdagactiviteiten in Ermelo. Vóór 1997 werd incidenteel deelgenomen aan de Nationale Boomfeestdag. Op initiatief van de Stichting NMP wordt er sinds 1997 jaarlijks weer aandacht besteed aan de Boomfeestdag in Ermelo.

Veel basisschoolleerlingen hebben de afgelopen 15 jaar meegedaan met het groener maken van de eigen leefomgeving, door bomen en struiken te planten samen met de burgemeester, wethouders en vrijwilligers van het NMP. Ook zijn veel leerlingen aan het werk gegaan met de jaarthema's van de Nationale Boomfeestdag zoals 'Bomen en Zintuigen', 'Bomen en Kunst', 'Bomen en Spelen' en 'Bomen en Muziek'. Waar planten niet mogelijk was is op een andere manier invulling gegeven aan de boomfeestdag. Zo zijn er bomencircuitjes met opdrachten in spelvorm uitgezet bij diverse scholen en zijn tentoonstellingen met werkstukken door de scholen aangeleverd. In 2004 was Ermelo accentgemeente van de provincie Gelderland. De activiteiten werden dat jaar over meerdere dagen verdeeld. Tijdens een slotmanifestatie in De Dialoog werd het thema ‘Bomen Verbinden’ afgesloten. Bij de Immanuelkerk aan de Kerklaan werd de Verbindingsboom geplant. In deze boom worden op symbolische wijze twee generaties met elkaar verbonden.

Ter gelegenheid van het derde lustrum was er van dinsdag 8 t/m zaterdag 19 november 2011 in de bibliotheek aan de Burgemeester Langmanstraat een minitentoonstelling ingericht. Leerlingen van de Cantharel en de Klokbeker hebben hun medewerking verleend d.m.v. een werkstuk en verder was er een overzicht van de diverse boomfeestdagactiviteiten te zien.

In een brochure is door de Stichting NMP een fraai overzicht per jaar gegeven van de activiteiten. Deze brochure is tijdens de tentoonstelling verkrijgbaar en hier te downloaden via deze website.

zie ook hier!                            
 

 

 

november 2011                                                                           Houd de Warmte Binnen

 

Open winkeldeuren en loeiende kachels passen niet in een tijd waarin we zuinig om moeten gaan met onze energie. De verwarming aan met de deuren open betekent grote energieverspilling! Slecht voor het klimaat, slecht voor de duurzaamheid en slecht voor de portemonnee van de winkelier. Daarom gaan leden van de werkgroep Milieu van de Stichting NMP langs de Ermelose winkels in het kader van de landelijke actie 'Houd de Warmte Binnen'.

Alle winkeliers in Ermelo krijgen deze weken het rode bordje OPEN aangeboden om bij koud weer hun winkeldeur gesloten te kunnen houden, terwijl de klanten goed zien dat de winkel open is en dat ze welkom zijn.

Sommige winkeliers menen dat klanten niet binnen komen als de deur gesloten is. Of ze gelijk hebben? Onderzoek toont aan dat dat lang niet altijd meer het geval is. Veel klanten ergeren zich zelfs aan de verspilling, het personeel lijdt kou en wordt vaker ziek, de extra verwarmingskosten vallen flink tegen.

De gesprekjes bij het aanbieden van de bordjes maken duidelijk dat heel wat winkeliers begrip hebben voor de actie en het plan hebben ze bij koud weer op te hangen en de deuren gesloten te houden.

Intussen zijn de eerste bordjes al in gebruik. Bijvoorbeeld Pearl, Vedder, Hier en Jonker hebben niet alleen een warm hart voor het milieu, maar ook voor hun personeel en hun klanten die in de winkel geen last meer hebben van de kou van buiten. 

 


 

 

19 november 2011                                                         Energiebeurs Veluwe Duurzaam

 

Omdat de gemeente Ermelo als medeorganisator van- en deelnemer aan de Energiebeurs Veluwe Duurzaam vermeld stond trok een delegatie van het NMP naar Nunspeet om dit evenement te bezoeken. 
Op de interessante beurs met inbreng van vele bedrijven en verschillende gemeenten bestond de bijdrage van onze gemeente uit een stapeltje visitekaartjes van een ambtenaar.

 

 

 

28 november 2011                                                         Geschiedenisproject Julianaschool

 

Groep 8 van de Koningin Julianaschool werkte met het Geschiedenisproject 'Ermelo 1940-1945'.

het verslag van drie deelneemsters

 

 

 

naar boven