Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

archief activiteiten                    

activiteiten 2024

recente activiteiten

 

8 januari 2024                                                             Nieuwjaarsreceptie

Maandagavond was de nieuwjaarsreceptie in Het Huis van Ermelo. Het NMP had een kraam en tafels aangevraagd, met een aparte plek ernaast voor de energie- en tuincoaches
Om 19.00 uur was alles klaar voor de ontvangst van de burgemeester en de wethouders. Daarna was er gelegenheid voor de Ermelosche burger om de kramen te bezoeken. Daar werd goed gebruik van gemaakt, veel handen geschud en gesprekken gevoerd. Om 21.30 uur werd de mooie en geslaagde avond afgesloten.


 
 


 10 januari 2024                                                       Drie en Kroondomein

Woensdagmiddag 10 januari heeft het NMP een presentatie over Drie verzorgd voor de bewoners van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Kroondomein. Een mooie opkomst en een levendige interactie tussen bewoners en spreker. Kortom: een geslaagde middag.


 
 22 januari 2024                                                   ChristenUnie en Groen Loont!

Maandagavond 22 januari heeft het NMP de gemeentefractie van de ChristenUnie bezocht. Het gespreksonderwerp was ‘Groen Loont!’. Het NMP hoopt dat de politiek bij projecten, van welke aard dan ook, uitgaat van het aanwezige groen. Voorkomen dat op een ‘leeg wit velletje’ een plan wordt opgezet en er dan op laatst nog achter komen dat er dan wel erg veel groen zou moeten verdwijnen.
Het was een bijeenkomst waar goed van gedachten gewisseld kon worden.

Dit was de vierde partij waarmee het NMP in een fractievergadering met ‘Groen Loont! als onderwerp aan tafel zat.
27 januari 2024                                                    OpenDeur 'Sterrenbeelden'

Zaterdag 27 januari was de eerste OpenDeur van 2024. Het onderwerp was ‘Verhalen achter sterrenbeelden’. Besproken werden sterrenbeelden met hun Grieks-mythologische achtergrondverhaal.
Zoals het sterrenbeeld tweeling met Castor en Pollux als Argonautjes op zoek naar het Gulden Vlies (sterrenbeeld Ram), de bevrijding van de knappe vrouw Andromeda door de held Perseus, de twaalf schier onmogelijke opdrachten voor Hercules en de dood van Orion door Artemis.

Mooie verhalen voor een mooi aantal toehoorders.
 


januari 2024                                                 Cursus 'Sterrenkunde voor beginners' 

De cursus sterrenkunde voor beginners had nog een wachtlijst van deelnemers. Er hoefde geen ruchtbaarheid aan gegeven te worden om de gewenste 10 deelnemers bij elkaar te krijgen. Het waren 4 mooie, levendige avonden. Eerst lag het accent op de aarde, de maan en de bijbehorende bewegingen t.o.v. elkaar. Het tellurium en Stellarium waren mooie hulpmiddelen. Daarna waren planeten, kometen, vallende sterren e.d.. aan de beurt. De laatste avond werd er volop gefilosofeerd over het ontstaan van ons zonnestelsel en de levensloop van sterren om met het mogelijke begin en einde van de kosmos af te sluiten.

Voor de cursus in januari 2025 is er al een begin gemaakt met een (wacht)lijst van mogelijke deelnemers.  

  

 


8 februari 2024                                                            Ontmoetingshuis

Donderdagmorgen 8 februari heeft het NMP een tweetal korte PowerPoint-presentaties verzorgd in Het Ontmoetingshuis.

Voor de toehoorders waren vooral de vogels in de winter een koppeling naar hun eigen tuin, het voeren van tuinvogels in de winter. De tweede presentatie ging over hoe (andere) dieren de winter doorkomen. Begrippen als warmbloedig, koudbloedig, winterslaap en winterrust. Diergroepen zoals insecten, spinnen, amfibieën, reptielen en zoogdieren.

Het was een mooie en levendige ochtend met veel interactie. Geslaagd dus.


  
17 februari 2024                                                       Start Natuurtuinwerk

Zaterdagmorgen 17 februari is er door een grote groep mensen hard gewerkt in natuurtuin De Zandkamp. Naast de eigen vrijwilligers, die gewoonlijk op vrijdagmorgen actief zijn, waren er nu ook mensen van de KNNV-werkgroep Landschapsbeheer aan het werk. Veel kweek en uitgebloeide planten zijn verwijderd. Ook zijn er heel wat bramen (en een enkel rozenstruikje :) ) uitgestoken. Kortom er is veel werk verzet (al blijft er voor de komende vrijdagmorgens nog genoeg over). De werkochtend werd traditioneel afgesloten met het nuttigen van een welverdiende kom erwtensoep.

 
 24  februari 2024                                                              OpenDeur 'Uilen'

Zaterdagmorgen 24 februari was het ‘volle bak’ bij de themapresentatie over uilen. Bekende bezoekers, maar ook heel wat nieuwe gezichten bij de tweede OpenDeur van dit jaar..

Kerkuil, Steenuil, Ransuil, Bosuil en de zeer zeldzame Velduil en Oehoe kwamen langs.
Uiterlijk, gedrag en voedsel van deze toch bijzondere vogels werden besproken. Veel aandacht was er voor de ogen en de daarbij behorende kopbewegingen.

  26 februari 2024                                                       Schapen in de Amaniet

Maandagmiddag 26 februari verzorgde het NMP een presentatie met als thema 'De Ermelosche Heide en zijn schapen' in woonzorgcentrum De Amaniet.

Behalve de vergelijking van de oude potstalmethode met de moderne praktijk was er aandacht voor de verschillende schapenrassen.
De toenmalige keuze voor het Veluws heideschaap had een ieders instemming, we leven tenslotte op de Veluwe.
De presentatie werd afgesloten met het lied ‘Op de grote stille heide’. Een lied dat door alle bewoners goed werd meegezongen.29 februari 2024                                                             Dieren in de winter 

Donderdagmiddag 29 februari heeft het NMP een tweetal korte presentaties verzorgd voor de seniorenclub van Veldwijk (SCV).Thema was 'Dieren in de winter'. Naast dieren in het algemeen (insecten, spinnen, amfibieën, reptielen en zoogdieren) was er een speciaal item over vogels ( winterslaap en winterrust; standvogels en wintergasten )

 

   

29 februari 2024                                                      Cursus 'Knoppen en twijgen'

Donderdagavond 29 februari was het eerste cursusonderdeel van de natuurcursus van de KNNV en het NMP.

Thema was dit keer ‘Knoppen en twijgen’. Op de cursusavond werd de ontwikkeling van een knop tot een takje, blad en bloem besproken. Een lijst met begrippen als ringlitteken, knoop, lid, okselknop en bladlitteken werd doorgenomen. Diverse voorbeelden van knoppen werden aan de hand van het boek ‘Knoppen en twijgen’ van Jean-Denis Godet behandeld. Ook lagen er 14 voorbeelden van twijgen met knoppen op een tafel uitgespreid.
Met behulp van knoppentabellen en loepjes kon de cursist er mee aan de slag.

Zaterdagmorgen 2 maart was er de bijbehorende excursie in de natuurtuin van Harderwijk.

 


 9 maart 2024                                                                     Ermelosche Heide

Het was zaterdagmorgen aangenaam stil in en rond het bezoekerscentrum op de Ermelosche Heide. Om half elf vertrok daar een groep vrijwilligers van het bezoekerscentrum om zelf de sfeer van de heide te gaan beleven. Dinsdagavond 2 maart had men een NMP-presentatie over de Ermelosche Heide in De Witte Heide bijgewoond. Daar werd o.m. verteld over het heidebeheer, de schapenrassen, de potstalmethode en dat een goed heideveld meer is dan een monocultuur bestaande uit struikheide. De biodiversiteit van de heide werd tijdens de wandeling ook zichtbaar. Korstmossen zoals Bekertjesmos en Rode heidelucifer. In het zonlicht dat af en toe door de wolken brak, lichtten de sporenkapsels van het Ruig haarmos (wel een echte mossoort) mooi op. Naast de struikheide en dopheide, die hier rijkelijk voorkomen, werd er ook een drietal, toch nog  vrij grote stukken kraaiheide gevonden. Bij de terugkomst om half één was het een drukte van belang in en rond het bezoekerscentrum.14 en 16 maart 2024                                                      Cursus 'Amfibieën'

Donderdagavond 14 maart het tweede onderdeel van de natuurcursus van de KNNV en het NMP. Onderwerp: amfibieën.
Peter Pfaff verzorgde de theorieavond in De Witte Heide en zaterdagmorgen 16 maart was de excursie in het veld.

Twee problemen waren er: Weinig poelen of vijvers meer zonder afrastering, maar bij Leuvenum was het toch nog mogelijk om dicht bij het water te komen. Het tweede probleem is de sterke afname van de amfibieën.

Toch waren er nog een aantal mooie waarnemingen...

  
 
 21 maart 2024                                                        Staverden in Kroondomein

Donderdag 21 maart was er een NMP-presentatie in woonzorgcentrum Kroondomein. Het onderwerp was de geschiedenis van Staverden, vanaf de eerste plannen van graaf Reinald I tot aan de huidige beheerder, het Geldersch Landschap. Na de pauze werden de gebouwen op het landgoed getoond.

                                                                                Een mooie, geslaagde middag.


 
 23 maart 2024                                                      OpenDeur 'Natuurtuin De Zandkamp'

Zaterdag 23 maart was de laatste OpenDeur voor de zomer. Thema was de natuurtuin in het westelijk buitengebied van Ermelo.

Na een kort overzicht van de ontwikkelingen in de tuin was er aandacht voor de flora en fauna in deze natuurtuin. Aan de hand van foto’s van Hans Pieters werd slechts een deel van de waargenomen organismen doorgenomen. Close-up opnamen van bloemen, insecten en spinnen, maar ook mooie foto’s van vogels in de vijver, in het bosschage en in de bloementuin.

Ook op de website zijn de afbeeldingen te vinden onder de kop 'Natuurtuin de Zandkamp'.


   
 
 18 april 2024                                                                Canon van Ermelo

Donderdag 18 april was de officiële aftrap van de Canon van Ermelo. In het Ermelo's Weekblad stond in de vorm van een strip de aankondiging. Wethouder Hugo Weidema en Hans Gerards van de VHE openden de canon door in de tentoonstelling over de VAD (Veluwse Auto Dienst) een VAD-busmodel in een vitrine te plaatsen. In De Fabriek is een tentoonstelling over deze Veluwse busonderneming ingericht. Open iedere woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur en 29 juni van 12.00 tot 16.00 uur (laatste dag). Vrij entree.  

15 en 22 april 2024                                                    Cursus 'Spinnen'

Maandagavond 15 april was de theorieavond 'Spinnen' van de natuurcursus die de KNNV en het NMP gezamenlijk organiseren. Spinnendeskundige David Sies vertelde over de kenmerken en leefwijze van in Nederland voorkomende spinnen. Hij wees op het duidelijk waarneembare verschil tussen de vrouwelijke en mannelijke spinnen, en de wel zeer merkwaardige wijze van voorplanting. Mede doordat hij zo boeiend kon vertellen was het een zeer geslaagde avond. Inspirerend om op zaterdag aan de excursie te gaan deelnemen. Helaas gooide het weer dit plan letterlijk in het water. Gelukkig bleek maandag 22 april een goede tweede keuze te zijn.

Gewapend met vangnet en loepjes werden de spinnen opgezocht. In vrij korte tijd zo’n 15 soorten. O.m. de gewone panterspin en de driestreepspin. De wespenspin liet zich niet zien, maar zijn prachtige eicocon vonden we wel in de heide. Een leerzaam en prachtig cursusonderdeel.
 
  

 

e

7, 21 en 31 mei 2024                                                   Canon Het Boshuis

Elke maand staat een venster uit de Canon van Ermelo centraal. In de maand mei presenteerde het NMP de canon aan de Ermelose bevolking. Centraal stond Het Boshuis, maar met verbindingen met de canonvensters Maalschap en maalmannen en Buurtschap Drie.

Dinsdagavond 7 mei werd het bovenstaande in De Witte Heide aan de hand van een powerpointpresentatie behandeld. Geslaagd gezien de reacties.

Dinsdagavond 21 mei stond er een wandeling door Drie gepland. Alleen het weer: Code geel. Kans op het ontstaan van heftige onweersbuien. Om half zes ’s middags zo’n bui. Uit het ‘niets’ een felle bui van 20 minuten met 12 mm neerslag en wat onweer. Besloten werd om de wandeling uit te stellen. Niet iedereen had de uitgaande mail op tijd gelezen. Met twee deelnemers is de wandeling toch gemaakt. Droog, met alleen de laatste paar honderd meter wat lichte regen.
De uitgestelde wandeling, gepland op 31 mei, begon met iets regen, maar daarna bleef het droog. Beide wandelingen waren, gelet op de informatie-uitwisselingen tussen de deelnemers en de begeleider, waardevol te noemen.11 mei 2024                                                                   Huis & Tuin Event

Zaterdag 11 mei was weer de jaarlijkse Huis & Tuin Event op ’t Weitje. Mooi weer en een mooie opkomst. Han Kattenwinkel had een ‘watertafel’ kunnen lenen van het Waterschap. Hiermee kon hij de gevolgen van wateroverlast na een stortbui op de omgeving nabootsen. Daarna was het mogelijk om met het model te laten zien dat door allerlei maatregelen de wateroverlast bij een gelijke stortbui beperkt kan worden. Maatregelen zoals: open ruimten onder parkeerplaatsen, tegels eruit en aanleg wadi’s. Mede door Han's duidelijke toelichting was het een waardevol element op dit event. Zowel de Energie- en Tuincoaches als het NMP kunnen tevreden terugkijken op een geslaagde dag.

  
                                                                                                                           foto: Gemeente Ermelo
 
 25 mei 2024                                                                    60 jaar Groei & Bloei

Zaterdag 25 mei had de Groei & Bloei afdeling Ermelo-Putten een bijeenkomst met hun ‘groene’ buren (zoals ze dat mooi aangeven op hun website) georganiseerd. Deze afdeling bestaat nu 60 jaar. Onder de grote tarp bij de schaapskooi waren kramen ingericht door KNNV, IVN, Voedselbos, NMP en Groei & Bloei zelf. Hierdoor was er een kleine, maar zeer uitnodigende markt ontstaan. De hele dag was er aanloop en alle kramen werden goed bezocht. Net als op 11 mei was de ‘watertafel’ bij de kraam van het NMP een trekker. Een mooi initiatief en opnieuw een zeer geslaagde dag.

 
juni 2024                                                                         Canon Schaapskooi

Het canonvenster Schaapskooi is in de maand juni aan bod. Het Wol- en Schaapscheerfestijn op 1 juni is de belangrijkste activiteit in die maand. Zie voor meer informatie schapedrift.nl

 
5 juni 2024                                                     Inspreken Duurzaamheid 2024-2028

Woensdag 5 juni heeft Gert Schuurman namens het NMP ingesproken bij de raadstafel ‘Visie en uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2024-2028'. Het NMP kan zich goed vinden in de visie en verwacht dat de uitvoering, zoals aangegeven, in 2050 voltooid is. Er zijn tussendoelen geformuleerd en piketpaaltjes voor 2030 geslagen. Precies wat het NMP in een vorige setting had aangegeven.

  

naar boven

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
 


 
  
  
  
  
 


 
  
 


 
naar boven