Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

                                                                    Boomfeestdag

Achtergrondinformatie

Sinds 1957 (Park Berg en Bos te Apeldoorn) wordt jaarlijks in maart in vele dorpen en steden van ons land de Boomfeestdag in de huidige vorm gevierd. De Stichting Nationale Boomfeestdag verzorgt de landelijk organisatie.

Vele tienduizenden scholieren van het speciaal- en basisonderwijs maken op die dag Nederland weer een beetje groener en dus gezonder door het planten van grote aantallen bomen en struiken.
Tot op de dag van vandaag is Staatsbosbeheer de moederorganisatie van de Stichting Nationale Boomfeestdag. In deze 50 jaar zijn er meer dan 10 miljoen bomen op de Nationale Boomfeestdag geplant ofwel ruim 6500 voetbalvelden: een substantiƫle bijdrage aan de CO2-reductie.

Jaarlijkse boomfeestdag Ermelo

In 1997 heeft het Natuur- en MilieuPlatform Ermelo het initiatief genomen tot deelname aan de Nationale Boomfeestdag in Ermelo. De gemeente Ermelo ondersteunde dit initiatief van harte, sindsdien wordt jaarlijks een programma voor de Ermelose basisscholen samengesteld. Alle basisscholen kregen in de periode 1997-1999 een schoolboom aangeboden van de gemeente. Een certificaat met de naam van de schoolboom erop werd verzorgd door het NMP.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk kinderen van de groepen 7 daadwerkelijk te laten planten. Waar dat niet lukt kunnen de kinderen (als de school daarvoor kiest) in spelvorm met bomen aan de slag. De leerkrachten ontvangen lesmaterialen rond het thema van dat jaar om met de kinderen aan de slag te gaan. Zo hoopt het NMP dat bomen en hun waarde voor onze leefomgeving voor kinderen betekenis krijgen en houden.

boomfeestdag 2011              archief boomfeestdagen 1997-2010

Als blijk van waardering voor 15 jaar initiatief en inzet heeft de gemeente Ermelo besloten het NMP te bedanken voor de moeite en voor de organisatie van de Boomfeestdag 2012 in zee te gaan met een andere partner.


Het blijft voor ons dus bij 15 jaar, we deden het met veel plezier!

 jubileumboekje 15 jaar Boomfeestdag