Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

Natuur

 

Natuur is voor de meeste Ermeloƫrs en toeristen de belangrijkste reden om in deze omgeving te wonen en te recreƫren. Echter pure, oorspronkelijke natuur komt in Nederland nauwelijks meer voor. Cultuur-natuur is misschien een betere term.

Nagenoeg alle natuur is door de mens bepaald. Van weilanden omzoomd door houtwallen, ook natuur, denkt men dit al snel, maar ook de bossen en heidevelden zijn door menselijk handelen ontstaan.

Zo'n 100 jaar geleden lag Ermelo als een klein dorpje in een vrij open landschap van zand en heide. Bossen waren er op beperkte schaal in het beekdal van Staverden en Leuvenum en er waren de eeuwenoude malebossen bij Drie. In het begin van de 20e eeuw is de huidige natuur van Ermelo ontstaan. Veel open terrein, woeste gronden, werden met voornamelijk naaldbomen beplant. Aan het einde van dezelfde eeuw is men overgegaan naar een bosbeheer dat niet gericht is op houtproductie, maar op diversiteit. In de grote monotone naaldbossen die waren ontstaan, gaat men open plekken maken. Ook streeft men naar meer loofhout in de bossen. Heidevelden, ontstaan door agrarisch beheer, verloren hun functie en raakten begroeid met bos. Nu houdt men deze heidevelden weer open. Afwisseling in het landschap is wat de mens graag ziet.

Ermelo heeft dat te bieden, want naast de bossen en heidevelden heeft Ermelo het parkachtige landschap van de landgoederen, de agrarische gronden met hun houtwallen en het open weidelandschap in het westelijk buitengebied. Het beekdal van de Staverdense- en Leuvenumse Beek in het oosten is misschien wel het fraaiste voorbeeld van een afwisselend cultuur-natuurlandschap. Met recht kan men spreken dat Ermelo rijk is aan natuur. Veel plant- en diersoorten, maar ook schimmels en korstmossen zijn er te zien. En Ermelo heeft ook bijzondere plaatsen waar nog vrij zeldzame planten en dieren voorkomen.

Door middel van educatie via onder andere excursies en het uitbrengen van wandel- en fietsrouteboekjes maakt de Stichting NMP de mens gewaar van de schoonheid en de diversiteit van de natuur.


De achterliggende gedachte is: Geniet, waardeer en word bewust van de waarde van je leefomgeving.