Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 


Thuiscomposteren             

 

 

    

handleiding BioCom 

Het zelf composteren van Groente- Fruit- en Tuin'afval' (verder: GFT) is de beste manier om dat zogenaamde afval te verwerken. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Er zijn niet veel hulpmiddelen voor nodig en het hoeft ook niet veel werk te zijn. Er kan niet veel verkeerd gaan, maar toch is het soms handig om specialisten in te schakelen om problemen op te lossen.

Al weer jaren geleden heeft de gemeente Ermelo het thuis composteren actief bevorderd door ruime subsidie te geven op de aanschaf van compostvaten van het merk BioCom. Enkele vrijwilligers zijn toen opgeleid tot 'compostmeester'. Zij kunnen advies geven over problemen die zich met het opstarten en actief houden van BioComs en andere composteersystemen kunnen voordoen. De producent van de BioComs is intussen gestopt met de productie. De gemeente Ermelo promoot thuiscomposteren op dit moment alleen nog maar door het 'de beste oplossing' te noemen (zie bijvoorbeeld de Afvalwijzer). Ruimere bevordering door de gemeente zou overigens goed passen in het kader van de klimaat- en duurzaamheidsvisie.
De compostmeesters vormen samen de Werkgroep Thuiscomposteren van het NMP Ermelo.

Met het oog op natuur en milieu is thuiscomposteren een zeer positief te waarderen activiteit. Het is bij uitstek een toepassing van het kringloop-principe (ook wel Cradle-to-Cradle of C2C genoemd): in een duurzame wereld bestaat afval niet - alles wat 'over' is wordt in de kringloop volledig en probleemloos opgenomen. Afval is voedsel. Door daaraan mee te werken wordt duurzaamheid realiteit.

De voordelen van thuiscomposteren op een rijtje:

- verbetering van de tuingrond met materiaal waarvan de kwaliteit door de thuiscomposteerder zelf bepaald wordt en dus bekend is. Gekochte       compost is vaak alleen geschikt voor de siertuin;

- geen of minder aanschaf van kunstmest; ook kamerplanten genieten mee;

- beperken van milieuschade door vermindering van transport van GFT-'afval', door vermindering van het gebruik van kunstmest en door voorkomen van het verbranden van GFT-'afval' (bijstook van biomassa betekent verlies van grondstoffen uit de natuurlijke kringloop);

- besparen op kosten van de thuiscomposteerder door geen of minder lichtingen van de GFT-bak;

- besparing voor de gemeente: verlagen van de kosten van laten ophalen en verwerken van GFT-'afval';

- beleven van de wondere wereld van het composteren.

De leden van de Werkgroep kunnen bijdragen aan de toepassing van thuiscomposteren en daarmee de voordelen voor velen bereikbaar maken.
Naast adviseren bemiddelt de Werkgroep ook graag tussen mensen die hun compostvat niet meer willen gebruiken en mensen die graag met composteren willen beginnen.

Een informatiefolder over Thuiscomposteren is in deze website opgenomen, evenals een uitgebreide handleiding voor de BioCom.

Geïnteresseerden die misschien willen meedoen in ons groepje zijn voor kennismaking hartelijk welkom.

 

Nadere informatie en contact:  info@nmpermelo.nl  of  tel.: 06 245 16 599 (Sjoerd Venema)
.


oktober 2023