Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

terug          

 

 


 

NMP STAND GEEFT INFORMATIE AAN JURY ENTENTE FLORALE

 

De gemeente Ermelo doet in 2011 mee aan de Entente Florale. Het hart van de Entente Florale is de competitie tussen dorpen en steden om de titels "Groenste dorp van…" en "Groenste stad van…". Dit jaar zijn de deelnemers Meppel, Leeuwarden en Ermelo.

Aandachtsvelden hierbij zijn:

• Groen is goed voor de gezondheid van mensen
• Groen helpt ontstressen
• Groen zorgt voor een stijging van de waarde van onroerend goed
• Groen dat op de juiste manier is aangelegd en onderhouden is veilig en vermindert vandalisme
• Goede groenvoorzieningen zijn een belangrijk toeristisch aspect en bieden een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijfsleven
• Groen neemt schadelijke gassen en fijnstof op uit de lucht.

Deelname aan nationale groencompetitie van Nederland past helemaal binnen de ambities van de gemeente Ermelo. Niet voor niets hanteert de gemeente Ermelo de slogan 'vitaal, groen en zorgzaam'. Vitaal door haar inwoners, voorzieningen en werkgelegenheid, groen door de natuur en het landschap en zorgzaam door de aanwezige zorginstellingen. Daarnaast wil de gemeente Ermelo het groen meer dan normaal op de kaart zetten voor haar inwoners maar ook voor recreanten en toeristen. Daarmee wil de gemeente laten zien hoe belangrijk het groen in Ermelo is voor een gezonde leefomgeving.

Op vrijdag 20 mei 2011 heeft de jury van deze organisatie Ermelo bezocht. De gemeente heeft in samenwerking met veel organisaties en vrijwilligers een mooi dagprogramma samengesteld. De juryleden werden ontvangen op Groot Horloo. Van daaruit werd per bus het buitengebied verkend. Tussen de middag werd in het gemeentehuis de lunch gebruikt. Hier konden diverse organisaties, onder andere de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo, hun activiteiten middels een informatiestand kenbaar maken. Daarna ging het per fiets in oostelijke richting, om in het eind van de middag Staverden aan te doen. Daar trok de jury zich terug om het juryrapport samen te stellen. De jury let niet alleen op het gemeentelijk groenbeleid, maar kijkt ook naar het groen binnen en buiten de bebouwde kom, de mate waarin burgers en verenigingen kunnen participeren, de voorzieningen voor burgers, toeristen en recreanten, milieu, groeneducatie en ecologie. Op 27 oktober as. wordt bekend gemaakt welke gemeente heeft gewonnen en wat er in het juryrapport vermeld is. De gemeente wil dat rapport betrekken in hun ‘groenbeleid’.

De gemeente had de dag goed voorbereid waardoor alles naar wens verliep. Organisaties konden meedenken en aangeven waar zij zich voor in konden zetten. Vooral door de her en der steeds opduikende fraaie bloemstukken van Groei & Bloei kreeg de dag een feestelijk karakter. Het NMP heeft veel materiaal geleverd aan de jury in de vorm van wandel- en fietsrouteboekjes, milieufolders e.d. Ook de stand van het NMP in het gemeentehuis kreeg de nodige aandacht van de jury.
De gemeente heeft ook een Entente Florale promotiekrant uitgegeven. De activiteiten van het NMP staan in een artikel vermeld. TV-Gelderland en dagblad de Stentor besteedden aandacht aan het bezoek van de Entente Florale jury aan Ermelo.

Voor meer informatie:       www.ententeflorale.nl                   www.ermelo.nl                    promotiekrant