Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

terug          

Kampenlandschap

 

Het kampenlandschap is zichtbaar in een groot deel van het westelijk buitengebied van Ermelo en de gebieden in het beekdal (agrarische enclave).

Een kamp is een klein landbouwgebied dat door 1 man kan worden bewerkt. Een andere benaming is ook wel hoeve. Het geeft aan dat er 1 boerderij op een kamp staat. Het gebied is doorgaans omzoomd door heggen en/of houtwallen.
Een enk of eng is een aaneengesloten bouwlandgebied dat in gebruik is bij verschillende boeren. De onderlinge kavels zijn vaak kleine greppels of grasstroken. In Midden- en Oost-Nederland wordt gesproken over enk of eng. Elders en in vakliteratuur spreek men over es.

Het kampenlandschap is rijk aan flora en fauna. Bij de bebouwing (boerderij en schuren) komen de 'akkeronkruiden' voor. Deze planten staan doorgaans niet (meer) midden op de percelen, maar aan de randen, wegbermen en houtwallen.

Een indruk van de flora en fauna is hieronder weergegeven. Deze lijst is zeker niet volledig, maar er is gelet op de kenmerkende soorten.

Flora:
Es, els, eik, iep, linde, esdoorn, kastanje, berk, vlier, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, paardenbloem, pinksterbloem, madeliefje, klaproos, kamillesoorten, kamperfoelie, ereprijs, herderstasje, wikkesoorten, fluitenkruid, boterbloemsoorten, margriet en diverse soorten varens.

Fauna:
Ree, das, vos, steenmarter, bunzing, hermelijn,egel, haas, wezel, muizen- en rattensoorten, diverse vleermuissoorten, zwaluwsoorten, kleine zangers zoals fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, diverse mezensoorten, nachtegaal, lijsterachtigen, winterkoning, roodborst, huismus, ringmus, heggenmus, tortel, houtduif, gaai, ekster, spreeuw, roodstaartjes, witte kwikstaart, sperwer, buizerd, torenvalk, uilensoorten en kraaiensoorten, kievit, kikker en pad, hazelworm.

Ook komen insecten en andere dieren voor zoals libellensoorten, krekel- en sprinkhaansoorten, keversoorten, duizendpootachtigen en pissebedden.
In de sloten komen de bekende beekvissen voor zoals bermpje, modderkruiper, voorn, stekelbaars.

Mocht u aanvullingen/verbeteringen hebben? Mail het ons.
 

 

slagenlandschap enkdorpenlandschap boslandschap heidelandschap