Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

terug          

Heidelandschap

 

Ermelo kent drie grote heideterreinen.
  • Groevenbeekse Heide
  • Ermelosche Heide
  • Houtdorper- en Speulderveld
Een heideterrein op de Veluwe is eigenlijk een cultuurlandschap. Zonder ingrijpen van de mens zouden deze terreinen hier niet zo zijn ontstaan. Duizend jaar waren de heidevelden de basis voor een landbouwsysteem: de potstalmethode. Men hield schapen op de heide om 's avond in de schaapskooi de schapenmest op te vangen. Deze mest werd over de akkertjes verspreid. In het begin van de 20e eeuw kwam onder meer door gebruik van kunstmest een einde aan dit landbouwsysteem. De heidevelden verdwenen. Om een heideveld te behouden moet er actief beheerd worden. Men kan werken met schapen (Ermelosche Heide) of runderen (Houtdorper- en Speulderveld). Mechanisch beheer is het terrein regelmatig, maaien, plaggen of chopperen. Het karakter van deze drie heidevelden is verschillend. De Groevenbeekse Heide is een droog heidegebied met intensieve betreding. Hierdoor is de diversiteit in planten en dieren niet zo groot. Er zijn hier nog twee kleine vennetjes aanwezig. De Ermelosche Heide en een deel van het Houtdorper- en Speulderveld is een droog heide gebied met veel kenmerkende organismen. Een deel van het laatste heideterrein, bij Speuld, is vrij nat. Hier komen ook soorten voor die elders op de heideterreinen niet te vinden zijn, zoals zonnedauw en klokjesgentiaan.

Een indruk van de flora en fauna is hieronder weergegeven. Deze lijst is zeker niet volledig, maar er is gelet op de kenmerkende soorten. Naast de heidesoorten; komen op deze terreinen veel grassen voor. Kenmerkend zijn het pijpenstrootje en bochtige smele.

Flora:
Lijsterbes, eik, berk, sporkenhout, (vlieg)den, spar, stuikheide, dopheide, kraaiheide, bochtige smele, pijpenstrootje, brem, kamperfoelie, tormentil, zandblauwtje, walstro, zilverschoon, grasklokje, biggenkruid, kamperfoelie, duivelsnaaigaren, hengel, zonnedauw, klokjesgentiaan, honingklaver, moeraswolfsklauw, bosbes, vossebes, havikskruiden, biezen, zeggensoorten, russoorten, grassoorten en mossoorten.

Fauna:
Konijn, ree, vos, das, nachtzwaluw, leeuwerik, gras- en boompieper, tapuit, fitis, tjiftjaf, roodborst, sijs, putter, sperwer en slechtvalk.

Ook komen reptielen en amfibieƫn voor zoals zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, ringslang, adder, gladde slang en heidekikker. Insecten en andere dieren zijn ook waar te nemen zoals veel keversoorten (o.a.loopkevers), mierenleeuw; ( bij vennen) libellensoorten, vlindersoorten (o.a. heidevlinder en blauwtjes), sluipwespen, heidehaantje, mierensoorten.

Mocht u aanvullingen/verbeteringen hebben? Mail het ons.

 

 

slagenlandschap kampenlandschap enkdorpenlandschap boslandschap