Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 terug         

Boslandschap

 

Ermelo kent uitgebreide bosgebieden zoals:
  • Leuvenumse Bos en Leuvenhorst
  • Speulder- en Sprielderbos bij Drie (malebossen)
  • Bossen op de landgoederen Staverden, Leuvenum en Groevenbeek
  • Gemeentebossen Ermelo
Het boslandschap bestaat grofweg uit twee verschillende typen bos. De jonge bossen op de voormalige heidevelden en stuifzanden en de oudere bossen op de stuwwal bij Drie en in het beekdal. De jonge bossen werden voornamelijk aangelegd in het begin van de 20e eeuw. Het waren met name naaldbossen. Deze bossen liggen vooral ten noordoosten van het dorp Ermelo. Het Leuvenumse Bos en Leuvenhorst (beide in beheer bij Natuurmonunenten) en de Gemeentebossen Ermelo zijn voorbeelden van de bossen. Ook de landgoederen van Staverden, Leuvenum en Groevenbeek zijn deels met dit bostype ingericht. Nu, ruim 100 jaar later, gaat men de monotone naaldbossen gefaseerd vervangen door loofhout. Hierdoor ontstaat er een bos dat meer aansluit bij de oude bossen. De oude bossen bestaan voornamelijk uit beuk en eik. Deze bossen zijn te vinden langs de Leuvenumse Beek en op de stuwwal tussen Speuld en Drie. Vooral de zogenaamde malebossen (beuk) bij Drie staan op instorten. Door niet in te grijpen ontstaat hier een natuurlijke verjonging.

Een indruk van de flora en fauna is hieronder weergegeven. Deze lijst is zeker niet volledig, maar er is gelet op de kenmerkende soorten.

Flora:
Den, spar en douglas, eik, berk, beuk, hulst, lijsterbes, bosbes, vossebes, kamperfoelie en gras- en zeggensoorten.

Fauna:
Edelhert, ree, wild zwijn, eekhoorn, boommarter, vleermuizen, muizensoorten, havik, buizerd, spechtensoorten, uilensoorten, mezen, lijsters, vinken, boomklever, boomkruiper, raaf en andere kraaiachtigen en gaai.

Ook komen diverse insecten en andere dieren voor zoals mieren, kevers, vlinders, duizendpootachtigen en pissebedden. Ook een zeer gevarieerde verzameling paddenstoelen, mossen en korstmossen komt voor.

Mocht u aanvullingen/verbeteringen hebben? Mail het ons.

 

 

slagenlandschap           kampenlandschap     enkdorpenlandschap  heidelandschap