Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

archief activiteiten                    

activiteiten 2019

 


 

1 januari 2019                                                                    Vandalisme

Het jaar 2019 is voor het NMP niet echt vrolijk begonnen. Oudejaarsnacht kregen we een melding dat een keet aan de Zandkampweg in brand stond. Dit bleek niet onze keet te zijn, maar de keet op de gemeentewerf.

De keet in de natuurtuin (een project van KNNV, imkers, klompenpad en het NMP) was echter ook het doelwit van vandalen geweest. Een ruit ingeslagen, een gat in de vloer, een stoel ontvreemd en veel rommel gemaakt. Een zware bank uit de natuurtuin was uit de grond gerukt. De stoel werd stukgeslagen teruggevonden in de vijver. De bank was naar de vijver gesleept waar een vuurtje was gestookt. Bij de vijver waren nog sporen van andere vernielingen en andere activiteiten zichtbaar. Spijt en berouw? We hopen dat de daders samen met ons het plekje, waar ze blijkbaar graag zijn, in een positieve zin willen gaan aanpakken. Werken aan een pareltje in Ermelo.


 

 januari-februari 2019                                        Cursus sterrenkunde voor jongeren

Van 8 januari tot en met 12 februari hebben elf kinderen elke dinsdagavond de cursus sterrenkunde gevolgd. Een zeer enthousiast en leergierig groepje kinderen.
Kees Witteveen (Astra Alteria) en Gert Schuurman (NMP) konden veel kwijt over de bewegingen van de zon, aarde en de maan ten opzichte van elkaar. Het tellurium is daarvoor een zeer geschikt apparaat.
Met het computerprogramma Stellarium werd de sterrenhemel verkend. Uiteraard werd er een ‘reis’ langs de planeten gemaakt.
Later kwam ook de levensloop van onze zon en andere sterren aan bod. Met behulp van legosteentjes werd kernfusie aangekaart.
Veel werd er vanuit de vragen van de kinderen behandeld. Kortom zes waardevolle avonden.

    

 


 

21 januari 2019                                                  Nieuw klompenpad Speuld

Maandag 21 januari was de startavond voor geïnteresseerden die mee willen denken en mee willen helpen met de realisatie van een tweede klompenpad in Ermelo. Daar dit in de omgeving van Speuld zal zijn was de ontmoetingsavond in de school Speulderbrink. Na een uitleg over klompenpaden in het algemeen konden de aanwezigen op kaarten de mooie plekken, mooie routes e.d. rond Speuld, Leuvenum en Staverden aangeven. Gezien het enthousiasme zal dit pad er wel komen. Het NMP zal, net als bij het Pelserklompenpad, haar beste beentje voorzetten om tot een fraaie afwisselende wandelroute te komen.www.klompenpaden.nl
 26 januari 2019                                                    Opendeur 'Van het gas af...'

                                                                          Wie, waarom, hoe en wanneer?

                   Piet de Zwarte gaf wat achtergronden en handvatten op weg naar gasloos.   (zie ook De Stentor)

Ook in Ermelo zullen de woningen de komende tien jaar van het gas af moeten. Dat is snel, maar het is in de 60 ‘er jaren ook gelukt om in tien jaar tijd aan het gas te komen. Het is in deze overgangsperiode niet altijd even gemakkelijk de juiste weg te kiezen. De nadruk van de presentatie lag op wat u zelf nu al kunt doen. Het belangrijkste is isoleren van vloer, wanden, dak en zeker ook ramen. Als u dat allemaal gedaan heeft, dan moet u even wachten op de keuzes die door de buurt en de gemeente gemaakt moeten worden. Komt er een warmtenet bij u in de straat of wordt het all-electric? In dit stadium kunt u zich al wel vast orienteren op de mogelijkheden in uw buurt.
 
Ook ontving de Stichting NMP een gift van de politieke partij Progressief Ermelo (PE). Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van PE had men twee organisaties die hun aan het hart (Groen en Sociaal) liggen een gift toegekend. Het NMP was één van die twee. Voorzitter van PE, Hans Ligtermoet, overhandigde de gift aan vicevoorzitter van het NMP, Bert Stoter. Zelf zien we het NMP als ‘de groene waakhond’ van de gemeente. Kritisch, prikkelend, maar met het doel om zo te komen tot iets goeds. De gift is dankbaar aanvaard en zal dan ook voor activiteiten die gericht zijn op het bovenstaande worden ingezet.

    

6 februari 2019                                                       Informatieavond zonnepanelen

Woensdag 6 februari was er in de Dialoog een informatieavond over het collectief aanschaffen van zonnepanelen. De organisatie is in handen van Veluwe Duurzaam. Er hebben zich nu al 360 mensen opgegeven die belangstelling daarvoor hebben. Aalbers Duurzaam uit Oene gaat in samenwerking met Cobalt voor de verwerking zorg dragen. Het NMP was aanwezig met een stand. Han Kattenwinkel en Ruud de Jong werden door 12 mensen aangeschoten over de mogelijkheid een InfraRood Warmtebeeldfoto van hun woning te komen maken. Waarschijnlijk volgen er nog meer. We gaan op voor een duurzaam Ermelo.15 februari 2019                                                                Warmetruiendag 2019

Verwarm jezelf, niet de wereld

In het kader van Warmetruiendag (WTD) presenteerden de Margrietschool en de Ireneschool vrijdag 15 februari de resultaten van een inventarisatie van winkels in het centrum van Ermelo aan raadslid Evelien Kars.

WTD is een jaarlijks terugkerende dag waarop op een leuke, ludieke, eenvoudige manier aan energiebewustwording wordt gewerkt. En dat dit jaar al voor de dertiende keer.


De bedoeling was een indruk te krijgen in hoeverre de Ermelose winkeliers voorzichtig met energie omgaan. De resultaten werden gepresenteerd in de Margrietschool door de leerlingen van groep 8. Ze waren in groepjes langs winkels gegaan om te kijken of de deur open of dicht was, en of ze een bordje hebben hangen dat aangeeft dat de winkel open is, ook al is de deur dicht. Daarnaast wilden ze wat vragen stellen, zoals:

  • Scheelt het energie als je de deur dicht hebt?

  • Wat vinden de klanten ervan als je de deur dicht hebt bij kou?

  • Zou u een Open/Dicht-bordje willen aanschaffen?

  • Denk je dat er minder klanten binnen komen als de deur dicht is?

Beide scholen hadden een indrukwekkende presentatie, ondersteund met een powerpoint. Ongeveer 60% van de winkels had de deur dicht, en dus 40% de deur open. Het lijkt er ook sterk op dat lokale winkeliers veel vaker de deur dicht hebben, dan winkels van ketens. De laatsten hebben vaak opdracht van het hoofdkantoor dat ze de deur open moeten laten staan.

Na de presentatie reageerde raadslid Evelien Kars met te zeggen dat ze onder de indruk was van de presentaties. Onmiddellijk ontstond er ook een discussie over hoe je hier mee om zou kunnen gaan, en wie wat zou moeten doen of kunnen doen. In het algemeen vonden de leerlingen dat de winkeliers best wel wat meer aandacht aan deze vorm van “energie-gebruik” zouden mogen geven.

Evelien gaat de resultaten meenemen naar een overleg van gemeente met de winkeliers van het centrum van Ermelo. En ze heeft beloofd aan de klassen terug te koppelen hoe de reactie was. Dit gaat per klas gebeuren. Er komt dus nog een vervolg op deze WTD.

Op de vraag of de kinderen met plezier gewerkt hadden aan dit project kwam een duidelijk 'Ja'. Dat was eerlijk gezegd ook heel duidelijk te zien aan de enthousiaste presentaties. Als herinnering aan deze middag en aan dit onderzoek kregen alle kinderen een oorkonde.

Margrietschool en Ireneschool: heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking aan deze geslaagde Warmetruiendag!

 

    

Ermelo.Nieuws.nl

23 februari 2019                                                          Opendeur 'De wolf'

Sinds 26 januari 2019 is de wolf weer officieel een van nature gevestigd dier in Nederland. Omdat hij zo’n 150 jaar geleden hier ook voorkwam en op eigen kracht is teruggekeerd, is het ook een inheems dier. De wolf is dus geen exoot en is een beschermde diersoort. De terugkeer van de wolf wordt met gemengde gevoelens bekeken. In de goed bezochte presentatie werden de komst en vestiging van verschillende kanten belicht. Organisaties zoals Nowolves willen geen enkele wolf in Nederland zien. Schapenhouders zijn bezorgd maar moeten met de wolf leren leven. Wolf-Fencing Nederland wil de bezorgde schapenhouders helpen door plaatsen van afrastering met schrikdraad. De jagers zullen meer moeite krijgen met het schieten van wild. Door de aanwezigheid van de wolf gaan prooidieren zoals ree, hert en zwijn zich anders (natuurlijker)gedragen. Natuurorganisaties zijn over het algemeen positief over de komst. Vergroting van biodiversiteit en verbetering van ecosystemen.
De provincies hebben gezamenlijk als Bij12 een interprovinciaal wolvenplan opgesteld. Zie website: www.bij12.nl15 maart 2019                                                           NLdoet in de natuurtuin

Op vrijdag 15 maart werd, in het kader van NLdoet, door leerlingen van het Groevenbeek College, samen met vrijwilligers van de natuurtuin, een fietsenstalling gemaakt bij natuurtuin De Zandkamp.
Materiaal werd geleverd door de gemeente en welwillende lokale bedrijven.Ermelo van Nu
30 maart 2019                                                  Opendeur 'Kringlooplandbouw'

Kringlooplandbouw draait om het principe dat de kringloop van stoffen gesloten is. Vroeger was dat een natuurlijk proces. De laatste halve eeuw is men echter overgegaan tot specialisatie en productieverhoging en heeft men de kringloop doorbroken.
17 april 2019                                                          Beleefles Ermelo 1940-1945

Woensdag 17 april de eerste beleefles in het kader van Ermelo 1940-1945 met groep 8 van de Augustinusschool Ermelo. Het NMP-project laat de leerlingen van nabij kennis maken met gebeurtenissen in en om Ermelo tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de beleefles maken de leerlingen als 'onderduikers' kennis met het onderduikhol en het monumentje van Jannes in de bossen van Drie.
Bij het monumentje vertelt Hans Born, jongste broer van Jannes Born, het verhaal van het verraad op Drie, waarbij broer Jannes werd doodgeschoten. Uiteindelijk kwamen door dit verraad ook vader en broer Evert Born om.

Er volgen in mei en juni nog 5 beleeflessen met diverse Ermelose basisscholen. Basisschool de Klokbeker deed begin april met 2 groepen 7 al mee met een excursie langs het onderduikhol en het monumentje.
NMP-project Ermelo 1940-1945 wil de verhalen en de mensen in herinnering houden en betrekt de kinderen van nu bij gebeurtenissen en geheimen van toen.30 april 2019                                                                    Begin Blije Bermen

Dinsdag 30 april heeft de plaatselijke afdeling van ChristenUnie langs een deel van het Pelserklompenpad de bermen ingezaaid met een honingplantenmengsel. Een mooi initiatief dat het NMP ondersteunt. Een aantal vrijwilligers van het NMP heeft meegeholpen met de voorbereiding en het zaaien. Wij staan open voor dergelijke acties die goed zijn voor natuur en mens. Wie volgt?

    

zie ook hier

 
mei 2019                                                                   Les over duurzaam wonen

In de voorbeeldwoning voor duurzaam wonen in de Kievitstraat is een aantal lessen gegeven aan basisschoolleerlingen van groep 8 van de Klokbekerschool. Elke groep kreeg op elke verdieping informatie over hoe de woning, van al meer dan 40 jaar oud, was opgewerkt naar een duurzame woning die geen gas meer nodig heeft en waar je toch comfortabel kunt wonen.
Dat gebeurde b.v. door op de dikke isolatielaag en het 3 laags isolatieglas te wijzen en door de installaties te laten zien die daarbij gebruikt worden (inductie-kookplaat, warmtepompboiler, CO2-gestuurde ventilatie, infrarood-warmtepanelen), met een quiz, en het doen van kleine proefjes.
Over het algemeen waren de leerlingen heel enthousiast. Sommige leerlingen bleken al aardig op de hoogte omdat ze thuis b.v. al zonnepanelen op het dak hebben.

De voorbeeldwoning is inmiddels weer normaal bewoond en dus niet meer beschikbaar voor dit soort lessen. Maar uiteraard kan het Natuur- en Milieu Platform Ermelo wel informatie-lessen geven over het onderwerp Duurzaam.


    
1 mei 2019                                                               Open avond natuurtuin

Woensdag 1 mei heeft het NMP, samen met haar partners KNNV en Pelserklompenpad, een open avond in de natuurtuin georganiseerd. De opkomst was boven verwachting. Heel veel positieve reacties. Opvallend was dat veel dorpelingen het terrein niet kenden en nu een pareltje hadden ontdekt. Mensen uit het buitengebied waren onder de indruk dat een, in hun ogen, waardeloos gebied in zo’n korte tijd tot zo iets moois omgezet kon worden. Ook mooi dat men nu om de vijver heen kan wandelen. Ook de twee imkers trokken veel belangstellenden. Complimenten alom. Een geslaagde avond.

    

 11 mei 2019                                                                  Huis &Tuin Event

Zaterdag 11 mei 2019 was de derde editie van het Huis & Tuin Event Ermelo. Het NMP stond er met een kraam met als thema ’Duurzaamheid’. Zonnig weer, enthousiaste standhouders en ruim 1200 geïnteresseerde Ermeloërs maakten het evenement tot een groot succes. Inwoners konden terecht voor energieadvies, duurzame woonoplossingen, elektrisch vervoer en tips voor de klimaatvriendelijke tuin. Bezoekers konden gratis een plantje meenemen. Motto: stoeptegel eruit, plantje erin.25 mei 2019                                                       Opendeur 'Wildontmoetingen'

Het was een boeiende lezing van Els Brons over haar wildontmoetingen. Ze had haar powerpoint ondersteund met allerlei materiaal uit de natuur. Kaken van ree en zwijn, geweien, zowel in bast als geveegd. Haren van een das enz.
Mooi was de serie over de ontwikkling van een gewei. Steeds hetzelfde edelhert was een jaar lang in beeld.

Het was duidelijk merkbaar dat zij sprak uit haar eigen ervaringen met het wild. Ze is jarenlang gids geweest bij Het Aardhuis in Apeldoorn.11 juni 2019                                                             Ook De Natuurtuin bakt!

Het was gezellig druk in de Julianaschool waar een vakjury taarten ging beoordelen. Onder het motto,’ Ontmoeten, inspireren en genieten!’ was er een ‘Heel Ermelo Bakt’ wedstrijd georganiseerd.


Ineke Jonker had namens Natuurtuin De Zandkamp een taart gemaakt, samengesteld uit allerlei producten uit de directe omgeving. Ingrediënten als honing verkregen van planten uit de natuurtuin en meel uit Telgt. De bovenkant was een eetbare afbeelding uit de natuurtuin. De taart zag er niet alleen mooi uit, maar smaakte ook voortreffelijk, en aldus ging de eerste prijs naar Natuurtuin De Zandkamp. Helaas voor de vrijwilligers van de natuurtuin was de taart blijkbaar zo lekker dat er na afloop weinig meer over was. Nou, een klein hapje dan.15 juni 2019                                                    Familiebezoek aan de natuurtuin

Een familieweekend (deels) in een natuurtuin. Dat kan tegenwoordig in Ermelo. Zaterdag 15 juni kwam er een familie die al 15 jaar haar familieweekend in Ermelo aan de Zandkamp doorbrengt op bezoek. Ze waarderen het Ermelose zo dat ze graag iets terug wilden doen. Na een rondleiding in de natuurtuin ging de familie daadwerkelijk aan de slag. Een groepje bleef in de natuurtuin en ging daar snoeiwerk e.d. verrichten, een ander groepje heeft het zuidelijk deel van het Pelserklompenpad opgeschoond en begaanbaar gemaakt/gehouden. Een heel mooi initiatief, temeer daar er ook nog een gift voor de natuurtuin binnenkwam. Bedankt.


    
Een paar impressiefoto’s van Mieke Brinkhuis-Duijzer
24 juli 2019                                              Nieuwe Groevenbeekwandelroute gepresenteerd

 

In de serie wandel- en fietsroutes in en rond de gemeente Ermelo, is op woensdagmiddag 24 juli de nieuwe uitgave van de Groevenbeekwandelroute gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het boekje is die middag in het Theehuis Oud Groevenbeek door Gert Schuurman overhandigd aan boswachter Mirte Kruit van Natuurmonumenten.

 

De wandelroute voert over de landgoederen Oud- en Nieuw Groevenbeek en de bij de gemeente Ermelo in beheer zijnde Groevenbeekse Heide. De totale lengte van de wandelroute is ongeveer 8 kilometer en de officiële start is bij het Theehuis Oud Groevenbeek. Op het kaartje achterin het boekje zijn de route en de parkeerplaatsen duidelijk aangegeven.

 

Het 56 pagina's tellende boekje is rijk voorzien van illustraties en achtergrondinformatie zodat dit ook als naslagwerkje kan worden gebruikt. Op de landgoederen Oud- en Nieuw Groevenbeek krijg je ruime informatie over de fraaie bebouwing, de wegen, de grafheuvels, de flora en fauna en de sprengen.

 

Het nieuwe boekje is voor € 3,50 verkrijgbaar bij onder meer Theehuis Oud Groevenbeek, VVV Ermelo en boekhandel Riemer & Walinga.

 

    
24 juli 2019                                                               Natuurtuin in Dennenheul

Woensdagavond 24 juli heeft het NMP een avond verzorgd voor visueel beperkten die logeerden in de Dennenheul. Deze mensen brengen samen met vrijwilligers als begeleiders een week in Ermelo door.
Op het programma stond een bezoek aan de natuurtuin De Zandkamp, maar door de eikenprocessierupsen aldaar is het programma verplaatst naar de Dennenheul. Na een korte uitleg over de natuurtuin kregen de mensen de tijd om allerlei planten die uit de natuurtuin waren meegenomen te bevoelen en te ruiken. Verschillen tussen eik en beuk (bladeren, stamschijfjes, vruchten), verschillen tussen Sint Janskruid, Jacobskruiskruid, Boerenwormkruid en Gulden roede (voor zienden allemaal geel bloeiende planten).
Tot slot kon men van de honing genieten (proeven en ruiken), gemaakt uit bloemen van de natuurtuin. Imker Ferry Schaap had speciaal ’s middags deze honing geslingerd en in potjes gedaan.

    
24 augustus 2019                                                  Oogstfeest Horst en Telgt

Zaterdag 24 augustus was het jaarlijkse oogstfeest van Horst en Telgt. Dit jaar had het NMP een samenwerking met Zorgkwekerij Bloemenhof van ’s Heerenloo. Het idee was om gratis planten uit te delen om de verstening tegen te gaan. De kraam was daartoe in drieën gedeeld. Een deel was ingericht met 4 bakken. Een gazon met daar tegenover een bak als bloementuin en parallel daaraan een bak met Engels raaigras (weiland) met daar tegenover een bak weiland met diverse kruidachtige planten daarin. In het midden plantenuitgifte. Begin middag waren we nagenoeg door de planten heen. Ook was een deel ingericht met isolatiemogelijkheden voor woningen en het maken van een warmtescan. Voor de kraam konden kinderen met kleurplaten aan de slag. Een succes. Mede doordat de kraam door de kleinkinderen van Bert Stoter fraai was vormgegeven. Een formule waar we verder mee kunnen.

   
12 september 2019                                                    Wolf in schaapskooi

Zo’n 45 mensen bezochten de NMP-presentatie over de wolf in het bezoekerscentrum Ermelosche Heide. In de presentatie werd voor de pauze vooral ingegaan op de wolf zelf, zijn leefwijze, voortplanting, gedrag enz. Na de pauze werd de kijk op de wolf in Nederland belicht. Aandacht voor natuurorganisaties, jagers, vee(schapen)houders, recreanten, dierenspotters. Organisaties als Wolf-fencing en No-wolves. Gezien de vele enthousiaste reacties een goede avond.

 
14 september 2019                                                          Meer blije bermen

Het was ideaal weer om te zaaien. Zonnetje en geen wind. De zaaiplek was prima voorbereid. Mooi glad. Het NMP heeft Progressief Ermelo bijgestaan met het uitstrooien van zaden van wilde planten.  Eerst het stuk ruw harken en van boomwortels ontdoen, dan zaaien en weer licht inharken. Blije bermen.  Een mooi initiatief van PE in navolging van ChristenUnie en CDA. Wie volgt?
 
    

zie ook: Ermelo van Nu
28 september 2019                                              Opendeur 'Groevenbeek'

Oud en Nieuw Groevenbeek, prachtige landgoederen annex bosgebieden in het zuiden van Ermelo. Nog geen 200 jaar geleden bood het een heel andere aanblik. Aan de hand van veel afbeeldingen vertelde Hans van Dijk over zeven eeuwen geschiedenis waaronder de grote veranderingen na 1850. Van woeste grond tot zelfvoorzienend landgoed op Oud Groevenbeek en de ontwikkeling van een van de eerste vakantienederzettingen in deze streek op Nieuw Groevenbeek.
4 oktober 2019                                                  Afval opruimdag Ermelo Schoon

De traditionele zwerfafval opruimdag, georganiseerd door Ermelo Schoon, vormde dit jaar het startpunt van de Ermelose maand van de duurzaamheid.

    
22 oktober 2019                                                Thema-avond Kringlooplandbouw

In het kader van de maand van de duurzaamheid in de gemeente Ermelo was er op dinsdagavond 22 oktober een (film)avond over een wel heel actueel onderwerp: "Winst met kringlooplandbouw". Over dit onderwerp werd een half uur durende film vertoond. Hierin kwamen agrariërs aan het woord die overgestapt zijn naar een andere manier van landbouw zonder dat ze financieel in problemen kwamen.
Marijke Kuipers en Anton Nigten, die een link hebben met de Wageningse Landbouw Universiteit (de "WUR") gaven daarna een toelichting. Het was voor eenieder duidelijk dat de landbouwsector veranderingen zal moeten ondergaan. Het grootste deel van de huidige landbouw is gestoeld op het zogeheten controlemodel, de focus ligt op zo hoog mogelijke productie tegen zo laag mogelijke kosten. De samenleving dreigt nu vast te lopen op de nadelen van dit systeem. Het is echter niet alleen een probleem voor de landbouw, maar ook voor de consumenten. In het huidige westers geproduceerde voedsel zitten vaak te weinig zogeheten sporenelementen zoals magnesium. Een kruidenrijk weiland bijvoorbeeld, kan een belangrijke factor zijn in het welzijn van de koe, maar ook voor de mens. Mooi dat er ook plaatselijke agrariërs aanwezig waren. Zij konden kenbaar maken tegen welke problemen zij aanlopen. Bijvoorbeeld een stuk land hebben grenzend aan een natura 2000 gebied met de bijbehorende regelgevingen. Een leven met veel onzekerheden. De vrije (wereld)markt werkt ook tegen de hervorming van voedselproductie door de Nederlandse agrariër in. Agrarische producten verkregen door ’ongewenste’ productiemethoden liggen hier veelal (te) goedkoop in de winkel. De minister van landbouw, Carola Schouten, gaat voor kringlooplandbouw en wil samen met de boeren en de burgers de voedselproductie hervormen. Uit de film en de discussie blijkt dat het mogelijk zou moeten zijn.

Maar ……….


26 oktober 2019                                                   Opendeur 'Paddestoelen'

Een mooie opkomst bij de Opendeur presentatie ‘Paddestoelen’. Na een inleiding over wat nu een paddestoel precies is, werden er aan de hand van mooie beelden van paddestoelen specifieke kenmerken behandeld. Plaatjes of buisjes, de aanhechting van de plaatjes, wel of geen beurs, ring e.d. Ook werd de ontwikkeling van de paddestoel aan de hand van een inktzwam en een stinkzwam in beeld gebracht. Naast de traditionele bekende paddestoelen was er aandacht voor de zogeheten plasmodiale slijmzwammen.

26 oktober 2019                                                         Nacht van de Nacht

Het was 26 oktober niet koud, maar helaas wel zwaar bewolkt. Dat laatste weerhield mensen niet om toch naar de schaapskooi te komen om te genieten van de Nacht van de Nacht. Het was gewoonweg erg druk. Grote groepen trokken met begeleiders door de bossen en over de heide. Een stiltewandeling met ongeveer 60 personen, toch een succes. Verhalen aanhoren, belangstelling genoeg. Andere trekkers waren de uitleg bij het Stellarium (sterrenhemel via de computer) en het Tellurium (model seizoenen en maanfasen). Ook de lezingen op de zolder van het bezoekerscentrum en de kramen daaronder werden goed bezocht. Kortom een zeer geslaagde avond. 

e

2 en 9 november 2019                                       Open dag Duurzame woningen

Op de zaterdagen 2 en 9 november waren er weer open dagen bij duurzame huizen in het kader van de landelijke DuurzameHuizenroute. In Ermelo coordineert het NMP deze route. Op zes locaties waren huizen opengesteld, waarvan  er vier met warmtepompen en twee met infrarood warmtepanelen worden verwarmd. Alle zes zijn dus gasloos. Een van de warmtepompwoningen heeft het geheel nieuwe Solarfreezer systeem voor warmteopslag in de kruipruimte.

De volgende vier woningen deden mee:

Familie Aalbers aan de Eendenparkweg heeft een nieuwbouwwoning in 2015 gebouwd. De woning is gebouwd met isolatieblokken die volgestort worden met beton. Daarnaast wordt de woning verwarmd met een warmtepomp die de warmte uit de grond haalt. De stroom wordt nagenoeg geheel zelf opgewekt met PV zonnepanelen. 

De familie Coenraads aan de Berkenlaan heeft een 2 onder 1 kapwoning uit 1992. Zij hebben het nieuwe systeem Solarfreezer toegepast. In de zomer wordt warm water van de PVT panelen op het dak gehaald en in de grote waterzak in de kruipruimte opgeslagen. In de winter wordt de warmte uit dit water met een warmtepomp opgewaardeerd voor de verwarming van de woning.

Familie Grevelink aan de Steijnlaan heeft een tussenwoning uit 1967. Zij hebben de woning in de afgelopen jaren stuk je voor stukje geïsoleerd en voorzien van HR++ glas. De vloerisolatie van PUR is vervangen door thermokussens. Afgelopen zomer is de CV vervangen door infrarood warmtepanelen voor de verwarming. Het douchewater wordt verwarmd door een elektrische doorstroomgeiser.

De familie Van Harten aan de Oude Telgterweg heeft een jaren 30 woning ingrijpend verbouwd. De spouwmuur is vol geblazen met isolatiekorrels en het dak is geheel vernieuwd met isolatieplaten. De verwarming bestaat uit infrarood warmtepanelen die per paneel gestuurd worden, zodat er nooit meer ruimten worden verwarmd dan dat er worden gebruikt. Het warm water wordt gemaakt door een zonneboiler aangevuld met een elektrische doorstroomgeiser. De stroom wordt voor het overgrote deel zelf opgewekt door PV zonnepanelen op het oosten en westen van het dak.

De familie Ligtermoet aan de Jacob Catslaan heeft een nieuwbouwwoning van 2009. Zij hebben vanaf het begin al een warmtepomp, dus al 10 jaar ervaring. De warmte wordt uit de grond gehaald. Onlangs zijn een flink aantal zonnepanelen aangebracht op het dak, waardoor zelf alle stroom opgewekt kan worden.

De familie Ruitenbeek aan de Pastorieweg heeft een nieuwbouwwoning van 2019. Zij hebben een warmtepomp die de warmte uit de grond haalt. Ook zijn er zonnepanelen aangebracht op het dak, waardoor zelf alle stroom opgewekt kan worden.

 

    
9 november 2019                                                          Tweezijdig geven

Onder deze titel is voor de 24e keer de jaarlijkse markt in de hal van de Immanuelkerk gehouden ten bate van ontwikkelingshulp die door Ermelose organisaties wordt gegeven of gesteund.
Een gezellige dorpse drukke bazaar met allerlei producten, uit velerlei landen. Op een simpele maar ingenieuze manier wordt met kralen het aantal bezoekers en de waardering van de bezoekers voor de kramen gemeten.
Het NMP Ermelo staat er al enkele jaren achtereen om de bekendheid van de Waka Waka (helder licht) te bevorderen: een goede kwaliteit zaklantaarn met zonnepaneeltje + accu, dus zonder batterijen. Die dingen zijn heel nuttig in situaties waar een stabiel stroomnet ontbreekt, zoals in de doellanden vaak het geval is. Ze vervangen kaarsen en olielampen (duur en in de praktijk brandgevaarlijk en slecht voor de longen). Stroom uit een plaatselijke generator is in die landen ook duur.
Met de WakaWaka kan een mobiele telefoon worden opgeladen net als een laptop of tablet.
Tijdens een kampeervakantie in Nederland heeft men er eveneens gemak van.
Dit jaar kon het NMP ook het hele assortiment bijpassende randapparatuur, zoals extra zonnepanelen, powerbank en extra lichtpunten (geleend van een enthousiaste weldoenster) tonen.
Wie in Nederland een WakaWaka koopt, zorgt ervoor dat in een ontwikkelingsland aan iemand een WakaWaka kan worden gegeven. En daarmee de mogelijkheid om te studeren, te ondernemen, zich te ontwikkelen.
zie ook Ermelo van Nu13 november 2019                         Er-Op-Uit!-les door het weidegebied van Horst en Telgt

                                                                      in kader van Landschapsproject Ermelo is Zò!

Op woensdag 13 november kwamen de leerlingen van groep 7 van de Goede Herderschool naar de Natuurtuin aan de Konijnenwal voor een Er-Op-Uit!-les over en door het weidegebied van Horst en Telgt. Deze les is een onderdeel van het landschapsproject voor de basisscholen Ermelo is Zó!
Gedurende de hele ochtend fietsten de kinderen door het weidegebied met het doel om met een nieuwe blik naar hun eigen omgeving te kijken. Onderdeel daarvan was de fototocht, waarbij ze aan de hand van foto’s de route volgden.
En op zes zogenaamde Afstappunten werden ze opgewacht door een NMP-medewerker die hen vertelde over deze speciale plek en door middel van vragen en antwoorden hen informeerde over de bijzonderheden hiervan.

Op enkele plekken deden de kinderen ook een opdracht.

De markante plekken zijn: Groenewoud aan de Groenewoudseweg; Boerderij Het Verloren Veld - hier hoorden ze waar de naam vandaan komt; het einde van het Riebroekerpad - hier deden ze een grondboring naar oude zeeklei; boerderij De Boshof, met z’n oude sluisje en de Horstse Beek; de vijver aan de Zandkampweg, weggestopt tussen klompenpad - wat is dat - en stukje bos - wat hoor en zie je hier; en de natuurtuin aan de Konijnenwal/Zandkampweg, in voorjaar en zomer een klein paradijsje.
We kijken allemaal terug op een geslaagde koude, maar grotendeels zonnige en droge ochtend!

    
    
    
    
foto's: Jenny Stolk-Verhoef
30 november 2019                                           Opendeur 'Thri oftewel Drie'

Al in het jaar 850 wordt de naam van Drie vermeld. In de acte van Folckerus wordt het aangegeven als Thri. Drie is altijd bewoond geweest. Bewoning was vroeger altijd in de buurt van water. En Drie dan, zo’n 55 meter boven de zeespiegel? Aandacht voor raatakkers, potstalmethode en malebossen.

Alweer de laatste Opendeur van 2019.......


 
naar boven