Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

archief activiteiten                    

activiteiten 2018

 


 

27 januari 2018                                               Opendeur 'Ermelo Energieneutraal'


Het is maar goed dat het NMP meer ruimte tot haar beschikking heeft gekregen in De Witte Heide. De bezoekers van de Opendeur ‘Ermelo energieneutraal’ hadden niet allemaal in de andere zaaltjes gekund. In de presentatie werd eerst ingegaan op de ambities van de gemeente, gevolgd door een wat meer technisch deel over warmtescans, type zonnepanelen, type windmolens, aardwarmte en biovergisting. In het laatste deel werden de mogelijkheden van grootschalige duurzame energieopwekking behandeld zoals onderzoeksbureau Over Morgen het aan de gemeente heeft voorgesteld. Daarna was er een levendige discussie waarin de vraag naar boven kwam of een gemeente wel in haar eentje aan de ambitieuze doelstelling, energieneutraal in 2030 door middel van eigen energieopwekking, kan voldoen. Een goede bijeenkomst waarin nog eens duidelijk werd dat energie-neutraal 2030 een grote opgave is waarbij samen naar het doel gewerkt moet gaan worden.

                                                                                           Ermelo Duurzamer       


  


29 januari 2018                                      Presentatie werkplan natuurtuin 'De Zandkamp'

Maandag 29 januari was het zover. De HBO-studenten Toegepaste Biologie van de Aeres Hogeschool uit Almere konden hun resultaten in De Witte Heide presenteren. Van tevoren hadden ze de definitieve schriftelijke versie al toegestuurd. Nu konden ze deze mondeling gaan toelichten. In een volle zaal met o.m. leden van de werkgroep Landschapsbeheer, de imkers, Chris Herzog (natuurtuin Harderwijk), hengelsportvereniging De Snoek, Dick Saaltink van de gemeente Ermelo en wethouder van Eijsden. Ook aanwezig was de begeleider van Aeres Hogeschool om de studenten te kunnen beoordelen. Met behulp van een powerpointpresentatie lichtten zij hun ideeën toe. Per fase, fase 1 is de visvijver met klompenpad en fase 2 de natuurtuin met de akkertjes en de tuin met vergeten groenten, werden de plannen ontvouwd en toegelicht met uitvoering en beheersplan. Ook de subsidiemogelijkheden en een kostenplaatje passeerden de revue. Na afloop ontvingen de studenten een drinkmok met daarop hun eigen tekening van de natuurtuin. In deze bijlage is het werk te lezen.

Het is een ieder wel duidelijk geworden dat er nog heel veel aarde verzet moet worden om een fraaie vijver en natuurtuin te realiseren. We gaan aan de slag.                (zie verder hier)

    
31 januari 2018                                          Vervolg project Natuurgebied Strand-Horst

Op woensdag 31 januari hebben studenten van Hogeschool Aeres het eindrapport van hun studie rond de herinrichting van het deel “natuurgebied” in het voorgenomen bestemmingsplan Strand-Horst gepresenteerd en toegelicht.

Het is een heel uitgebreide rapportage geworden, met diepgaand onderzoek en zeer nauwkeurige afgewogen conclusies. Daar zijn we als NMP-bestuur heel blij mee en ook wel, in positieve zin, een beetje verrast.
Uiteindelijk komen de studenten tot de slotsom dat een laag moerassig gebied met enkele luwe poelen het meest de biodiversiteit ter plaatse zal verbeteren. Een belangrijke voorwaarde is echter de geluidreductie vanwege de A28. Daarvoor is een geluidswal onontbeerlijk. Anderszins zullen de doelstellingen van een “rustig” ontwikkelingsgebied niet haalbaar blijken te zijn.
Overigens zijn de plannen financieel, binnen het budget van Gastvrije Randmeren, haalbaar.

Hoe gaan we nu verder?
Allereerst zal er nog een presentatie plaatsvinden, door de studenten, bij de betrokken stakeholders, o.a. gemeente Ermelo en stichting Gastvrije Randmeren.
Daarnaast zullen we het College van B & W en de gemeenteraad van de plannen op de hoogte stellen.

Er komen daarna vervolgoverleggen met de betrokken stakeholders (weet ook Leisurelands, zijnde de eigenaar van Strand-Horst) over het uit te voeren uitvoeringsproces.
 

2 februari 2018                                                                 Warmetruiendag

Vrijdag 2 februari was het weer Warmetruiendag. De Warmetruiendag is een landelijk evenement met als motto: ‘kleed je warm aan, dan kan de verwarming lager.’ In Ermelo is de Warmetruiendag al een bekend begrip door de acties van Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo. Maar misschien ten overvloede nog even de achterliggende gedachte: iedere graad, die je de kamerthermostaat lager stelt, scheelt 6 % energieverbruik, op één dag wordt zo door heel veel mensen samen veel energie bespaard en mensen worden gemotiveerd om de rest van het jaar bewust om te gaan met energieverbruik.
Gordijnen ’s avonds dichtdoen, de verwarming uitzetten in kamers waar je niet bent, pantoffels aandoen en goed isoleren, zijn maar een paar tips waardoor een ieder energie en ook kosten kan besparen. Het NMP besteedt al voor het zevende jaar aandacht aan deze dag in het kader van duurzaamheid.
Laten we met zijn allen op de Warmetruiendag een warme trui en sjaal aandoen, de verwarming lager zetten en zo de klimaatafspraken van Parijs in de praktijk te brengen.

Wilt u meer weten over energiebesparing, vraagt u het dan bij het Duurzaamheidsloket in de hal van het gemeentehuis. Elke donderdag van 17 tot 20 uur zitten vrijwilligers van het NMP voor u klaar.


17 februari 2018                                                    Vervolg natuurtuin 'De Zandkamp'

Zaterdagmorgen 17 februari heeft de KNNV-werkgroep Landschapsbeheer weer veel werk verzet rond de waterpartij bij de (toekomstige?) natuurtuin aan de Zandkampweg/Konijnenwal. Erg veel braamstruikopslag is verwijderd en ook deels uitgegraven. Het lage pad oostelijk langs het water stond nog grotendeels onder water. Een tweede, wat hoger gelegen pad is nu vrijgemaakt. Veel, deels omgewaaide, bomen en jonge opslag zijn verwijderd. Tegen twaalven werd het werk beëindigd en werd de werkmorgen afgesloten met een heerlijke kom kippensoep. We zijn erg blij dat het zover is en gaan nu proberen de zaak bij te houden. Bijhouden, dat zal op zich al een hele uitdaging zijn.

    

 

 

 

zie ook hier

 

 
21 februari 2018                                                            NMP bij De Amaniet

Woensdagavond 21 februari heeft het NMP voor de bewoners van het verzorgingscentrum De Amaniet een presentatie gehouden. Aan de hand van foto’s werd een virtuele struinwandeling gemaakt over de landgoederen Groevenbeek, Staverden en Leuvenum. Voor sommige ouderen een feest van herkenning. Gezien de reacties, een initiatief dat voor herhaling vatbaar is.

    
24 februari 2018                                                           Opendeur 'De kosmos'

Achter de zichtbare sterrenhemel gaat nog een hele ruimte schuil. De Andromedanevel, het object dat het verste weg staat en nog met het blote oog zichtbaar is, kraamkamers van sterren, supernova’s, neutronensterren en .....

Gert (Schuurman) en Kees (Witteveen) waren overduidelijk in hun element tijdens de Opendeur van februari, het enthousiasme spatte ervan af!6 maart 2018                                                               Wonen en Groen in Ermelo

Dinsdagavond 6 maart was in De Immanuelkerk de presentatie ‘Wonen en Groen in Ermelo’.

Samen met Hans van Dijk verzorgde Gert Schuurman deze op uitnodiging van Progressief Ermelo.
Ging Hans vooral in op de ontwikkeling van de woningen in Ermelo, Gert legde het accent op het verdwijnen van het groen in het dorp. De verstening en de daarbij ontstane problemen (wateroverlast en opwarming) en de saaie grasperken in plaats van mooie kleurrijke bloemenborders waren zijn speerpunten.

Een oproep aan de gemeente en de burger om verstening om te zetten in bloemrijke terreintjes!

    Ermelo van Nu
9 maart 2018                                                                   NL Doet de natuurtuin

Vrijdag 9 maart was de landelijke vrijwilligerswerkdag van NL-Doet. Er werd ook gewerkt in de natuurtuin. Prachtig weer en de 11 leerlingen van CC Groevenbeek en een student van Landstede Harderwijk hebben onder leiding van de vrijwilligers van de natuurtuin en leden van KNNV-landschapsbeheer veel werk verricht. Boomopslag werd verwijderd, opkomende braamstruiken werden uitgegraven en takkenhopen werden verplaatst. Ermelo is weer wat mooier geworden.

Op de facebookpagina Natuurtuin Ermelo is een mooi filmpje geplaatst.  

    

 
17 maart 2017                                                                  Waardevol-lintje 

Zaterdagmorgen 17 maart 2018 kreeg Gert Schuurman een 'waardevol-lintje' opgespeld. De plaatselijke ChristenUnie had besloten mensen te belonen die zich inzetten op thema’s die zij centraal stelt in het programma voor de gemeenteraad vanaf 2018. Voor het NMP klinkt dit hoopvol. Voordat Ronald van Veen het lintje kon opspelden gaf Gert nog even te kennen dat hij het lintje zag als een verdienste van het hele NMP. Samen, zoals ook op de banner zichtbaar was. Mooi dat men de inzet van het NMP ziet en waardeert.

       

 
24 maart 2018                                                              Opendeur 'De moestuin'

Biologisch tuinieren is tuinieren op een natuurlijke manier. Hoe zijn ongewenste plagen 'milieuvriendelijk' te bestrijden? Kees Witteveen praatte iedereen uit ruime eigen ervaring en met veel praktijktips bij tijdens de Opendeur van maart. Naast een toelichting met een powerpointpresentatie had Kees ook veel groenteplantjes meegenomen. Ook vergeten groenten als schorseneren, aardperen en pastinaak kom men zien, voelen en ruiken. In een bakje had hij de echte composteerders (wormen en andere organismen) aan het werk. Gezien de reacties was het voor de bezoekers een nuttige en leerzame ochtend. Een grote moestuin of een kleine moestuin, eten van eigen kweek geeft een goed gevoel....

    

4 april 2018                                                               Informatieavond warmtescan

Woensdagavond 4 april was een mooi slotakkoord voor aftredend wethouder Jan van Eijsden. De zaal in de Julianaschool zat bomvol. Zeker 75 mensen waren gekomen naar aanleiding van de warmtescan die gemeente had laten maken in de wijk van de school. De bewoners hadden een warmtescan van hun woning ontvangen en kregen nu een toelichting op de scan en konden hier om advies vragen hoe hun woning energieneutraler te gaan maken. Het NMP stond er met voorbeelden van diverse isolatie-mogelijkheden. Veluwe Duurzaam legde uit hoe men de hulp van hun energie-coaches kan inroepen. De energie coöperatie Veluwe Energie legde de werkwijze uit over het aanschaffen van zonnepaneelaandelen, waardoor o.a. de Julianaschool vol gelegd kan worden met zonnepanelen

22 mei krijgt dit pilotproject een vervolg. Hopelijk levert het project zoveel op dat later de rest van Ermelo aan de beurt mag zijn.

    

 
19-20 april 2018                                             Zware werkzaamheden natuurtuin

Donderdag 19 april om 7.00 uur begon Arjen van de firma Kamphorst met zijn kraan aan de klus om de verrijkte grond in de natuurtuin af te graven. Deze grond is ooit hier gestort en is zeer voedselrijk. Het gevolg is dat het helemaal dichtgroeit met grassen, vooral kweek. De 60 cm dikke laag is in twee fasen verwijderd. Eerst werd de graslaag van ongeveer 20 cm afgegraven en aan de zijkanten afgevoerd. Hierdoor ontstond er een lage wal. Vervolgens werd de schonere zwarte grond daaroverheen gestort. De oorspronkelijke voedselarme gele zandgrond kwam op deze wijze weer aan het oppervlak. In het terrein zijn een paar walletjes aangelegd. Ook is het terrein schuin aflopend naar een paar wat dieper gelegen stukken. Op deze wijze zijn er kleine verschillen in het terrein met eigen microklimaatjes.
Door het terrein is een verhard pad aangelegd zodat ook mensen met een beperking het terrein op kunnen.

Vrijdag 20 april om 16.00 uur was deze klus geklaard. Ondertussen was er zaad bij de Cruydthoeck besteld en binnengekomen (voor geïnteresseerden: N1, N2 en B1 bloemenmengsels). Zaterdagmorgen hebben 10 vrijwilligers het zaad ingezaaid. Zondagmiddag waren er, voor de tuin, welkome regenbuien.
Als alles naar wens gaat is Ermelo weer een stukje fraaier geworden. Een idyllisch plekje is aan het ontkiemen.
Wilt u meehelpen om dit in stand te gaan houden; meldt u zich dan aan via info@nmpermelo.nl

    

 
21 april  2018                                                   Bloemenzaad zaaien in Natuurtuin

Op zaterdagmorgen 21 april is zaad van wilde planten gezaaid in de natuurtuin De Zandkamp in Ermelo.

De Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen ook dit jaar weer iedereen op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat. Door het voedselaanbod voor bijen te verhogen, kunt u een nuttige bijdrage leveren aan verbetering van hun leefsituatie . De natuurtuin sluit aan bij dit initiatief. Er werd een deel van de grond afgegraven door de firma Kamphorst. Dit bood een mooie gelegenheid om dit in te zaaien met bloemenzaad. Zie ook: Blije Bermen!

    Ermelo van Nu
26 april 2018                                        Koninklijke onderscheiding Gert en Janneke

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen werden ook Gert en Janneke Schuurman voorzien van een koninklijke onderscheiding. Waardering voor vele jaren inzet voor met name, maar niet alleen, het NMP!


Foto: Grietje-Akke de Haas
26 mei 2018                                                                     Opendeur 'De bij'

Op de Opendeur van mei ging het over de honingbij. Een diertje onmisbaar binnen onze samenleving. Zonder bijen gaat een groot deel van onze voedselvoorziening problematisch worden. In een harmonieuze samenspraak vertelden imker Gerike van Donkersgoed en Gert Schuurman over het leven van de bij. Niet alleen de lichamelijke opbouw van het diertje, maar ook de opbouw van een bijenvolk werd belicht. De honingbij die ook bedreigd wordt door pesticiden die gebruikt worden in de land- en tuinbouw, de monoculturen en de verstening van tuintjes. Aandacht was er ook voor de drachtplanten en bijvriendelijke inrichtingen van tuinen en openbare ruimten.
’s Middags was er gelegenheid om in de bijenstal bij de natuurtuin aan de Zandkampweg/Konijnenwal de bijen aan het werk te zien. Imker Ferry Schaap gaf daar tekst en uitleg en toonde het gebeuren in een bijenkast.


             

websites voor bijvriendelijke tuininrichtingen, bijensoorten e.d.

cruydthoeck.nl
nederlandzoemt.nl
wildebijen.nl
wur.nl > onderzoek aan bijen
bestuivers.nl
bijenhouders.nl

zie ook: Blije bermen
16 juni 2018                                                              Fietstocht Horst/Telgt

Zaterdag 16 juni zijn belangstellenden samen met de leden van de werkgroep Landschapsbeheer van Horst en Telgt door het westelijk buitengebied gefietst. Dick Saaltink van de gemeente gaf tekst en uitleg over de huidige situatie en toekomstmogelijkheden betreffende de inrichting van het gebied. Namens het NMP fietsten Bert Stoter en Gert Schuurman mee. Tijdens de tocht werd ook de natuurtuin De Zandkamp aangedaan. Een toekomstig landschapspareltje in westelijk Ermelo. De tocht werd afgesloten met een lunch in Ons Huis.22 juni 2018                                                                     Nationale Nachtvlindernacht


                                                                                Veel nachtvlinders in Natuurtuin Ermelo


Vrijdagavond 22 juni werd in de Natuurtuin Ermelo gekeken naar nachtvlinders. De KNNV Noordwest Veluwe organiseerde deze activiteit in het kader van de Nationale Nachtvlindernacht . Vanwege de lage temperatuur ( het was de koudste nacht van deze junimaand) en de wind waren de verwachtingen niet groot. De speciale lamp en het scherm werden om 22.30 uur opgezet op een beschutte plek onder een grote eik vlakbij de vijver. Op een warme avond zou het zeker drukker zijn geweest, maar toch werden deze nacht bijna 40 soorten nachtvlinders gezien, waarvan 31 soorten macro-nachtvlinders, o.a. de prachtige vliervlinder, de meldevlinder en de vuursteenvlinder (zie foto’s). Daarnaast ook een aantal zogenaamde micro-nachtvlinders (motten). Een groot deel kwam op het licht af, maar ook een aantal soorten kwamen af op de zoete stroop-smeer die op de bomen was aangebracht. Van enkele soorten werden 6 of 7 exemplaren gezien. Uit deze aantallen blijkt wel dat de Natuurtuin nu al een aantrekkelijk gebied is voor vlinders.bericht van KNNV Noordwest Veluwe
23 juni 2018                                                                Excursie Oud-Groevenbeek

Zaterdag 23 juni hebben bewoners van De Heivlinder bij Speuld het landgoed Oud-Groevenbeek bezocht. NMP-gids Gert Schuurman vertelde over de natuur en de cultuurhistorie van dit mooie gebied. Daar de meesten Oud-Groevenbeek niet kenden werd het een soort ontdekkingstocht. Gezien de reacties was het een geslaagde middag en zijn er plannen om in de toekomst meer van dergelijke pareltjes in de gemeente Ermelo te gaan bezoeken.


17 juli 2018                                              Dorpsdichter ontvangt exemplaar van Groene Toppers

                                                                                           20 jaar NMP routeboekjes!

Dorpsdichter Fiet van Beek nam op dinsdag 17 juli het bomenwandelrouteboekje door het centrum van Ermelo in ontvangst. Het boekje is een geheel herziene herdruk van het allereerste wandelrouteboekje van Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo uit 1998 en maakt deel uit van de inmiddels 17-delige serie wandel- en fietsrouteboekjes 'Ontdek Ermelo te voet of per fiets'.

De overhandiging vond plaats bij boekverkoopers Riemer en Walinga. Groene Toppers schenkt aandacht aan bijzondere bomen omdat die een positieve invloed hebben op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het dorp. Zo maakt u bijvoorbeeld kennis met de hartjesboom en de kwartjesbeuk. Tevens komen een paar duurzame details aan bod, zoals zonnepanelen, drinkwaterpunten en de ecotaps. Allemaal te vinden in het centrum van ons dorp.
Het boekje 'Groene Toppers' is voor € 3,50 te koop bij Riemer en Walinga en de VVV in Ermelo.

    

    

reactie
27 juli 2018                                                                       Maansverduistering

Op een uiterst zwoele zomeravond verzorgde Kees Witteveen namens Astra Alteria een fraaie maansverduistering op de Groevenbeekse hei. Het was even spannend of de truc zou lukken (sluierbewolking) maar uiteindelijk was het tot in de late uurtjes genieten!
18 augustus 2018                                                   Oogstfeest Horst en Telgt

Het oogstfeest voltrok zich zaterdag 18 augustus onder goede weersomstandigheden. Droog, niet te warm. Volop belangstelling. Ook voor de kraam van het NMP. Vooral het aquarium en het bevoelen van verschillende dierenhuiden was in trek.

 

    
31 augustus 2018                                                    Hoog bezoek natuurtuin

Vrijdag 31 augustus brachten de nagenoeg volledige raad en de wethouders een bezoek aan de natuurtuin. Tijdens de lunch gaf Gert Schuurman een uitleg over het ontstaan van en de ontwikkelingen in de natuurtuin. Een mooi voorbeeld van een samenwerkingsverband tussen imkers, KNNV, klompenpad (Landschapsbeheer Gelderland) en het NMP. Ook een voorbeeld van burgerinitiatief en burgerparticipatie. Tijdens en na  de rondwandeling kreeg het ‘samenwerkingsverband’ veel waarderende opmerkingen te horen. Veel en mooi werk verricht door vrijwilligers. Goed dat men in het gemeentehuis een project uit de gemeentelijke groenvisie in de praktijk heeft zien functioneren.


21 september 2018                                     Scholen maken Ermelo weer schoner!

Op 21 september werd Ermelo tijdens de actie Ermelo Schoon door veel scholen weer een stuk schoner gemaakt!    
29 september 2018                                                        Opendeur 'Het zwijn'

Een wild zwijn. Schadelijk of nuttig in onze bossen en op de heidevelden? Zijn er te veel zwijnen op de Veluwe? Frislingen met hun prachtige ‘pyjamaatjes’ verlaten de ketel en gaan mee in de rotte. De imposante keiler.

De ever stond in de belangstelling tijdens de Opendeur van september....

 22 oktober 2018                     Nieuwe uitgave 'Wandelen rond Drie langs ondergrondse geheimen'

Op maandag 22 oktober 2018 reikte Gert Schuurman de nieuwe herdruk van het routeboekje ‘Wandelen rond Drie langs ondergrondse geheimen’ uit aan Evert van de Beek, voormalig inwoner van Drie.
De uitreiking vond plaats in de thuisbasis van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo, De Witte Heide.

De herdruk van het routeboekje past in het thema van de maand van de geschiedenis: Opstand. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen verzetsmensen in opstand tegen de Duitse onderdrukking. Ook in en rond de buurtschap Drie waren mensen actief in het verzet.

Evert van de Beek is als voormalig inwoner langzamerhand betrokken geraakt bij de oorlogsgeschiedenis van Drie. Hij heeft oud-onderduikers ontmoet die er in de oorlog hebben geschuild. Hij vindt het belangrijk dat verhalen rondom oorlog en verzet bekend blijven, met name voor de jeugd. Hij is blij dat de Stichting NMP de gebeurtenissen heeft verwerkt in een boekje en in lesmateriaal voor de jeugd.

Gert Schuurman, Gert Scherpenzeel en Peter van der Velde stelden de in kleur vormgegeven uitgave samen. Het boekje bevat bijzondere informatie over het onderduikershol in het Speulderbos bij de buurtschap Drie. Het hol is in februari 1943 gegraven, in juli 1944 is deze locatie overvallen door Duitsers. De bewoners hebben weten te ontsnappen via een 75 meter lange vluchtgang. Ook speelde de omgeving een kleine rol in het Englandspiel.

Naast deze gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog is er veel aandacht voor de historie van de buurtschap Drie en haar omgeving. Beschreven is hoe de omgeving van Drie door de eeuwen heen bosrijk is gebleven.

De wandelroute leidt u naar de plek van het hol, maar ook komt u langs het monumentje van Jannes, een steen van de rijksdriehoeksmeting, de schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelosche Heide, een stuwwal en mammoetboom, en dat allemaal in ca. 7 km.

De boekjes zijn verkrijgbaar bij onder meer Restaurant Boshuis Drie, Bezoekerscentrum Ermelosche Heide, VVV Ermelo en de Boekverkoopers Riemer en Walinga.

zie ook: De Stentor

 
27 oktober 2018                                                              Opendeur 'Insecten'

De houding van de mens ten opzichte van insecten is ambivalent te noemen. We genieten van de vlinder, maar gruwen van muggen en wespen. Toch zijn veel insecten zeer nuttig voor de mens. Wat betekent de afname van insecten voor ons?

Er kwamen een boel vieze (en mooie) beestjes voorbij tijdens de Opendeur van oktober....


oktober/november 2018                                             Cursus sterrenkunde

In oktober/november was de cursus sterrenkunde voor volwassenen. In vier avonden werd eerst de nachtelijke hemel verkend om daarna een virtuele reis langs de planeten te gaan maken. De ’werking’ van onze ster, de zon, werd belicht en deze werd vergeleken met sterren. De levensloop van sterren blijft een boeiend verhaal. De laatste avond werd er diep in de kosmos gedoken. Ook de wat meer filosofische vraagstukken zoals de oerknal, zwarte gaten en het kosmisch einde werden beschouwd. Gezien het enthousiasme van de deelnemers en de cursusleiders kan het als een geslaagde activiteit gezien worden.

De cursus is een samenwerking tussen de sterrenvereniging Astra Alteria en het NMP. 

  

 
27 oktober 2018                                                                 Nacht van de Nacht

Mooier kon de Nacht van de Nacht rond de schaapskooi op de Ermelosche heide niet zijn: koud, donker en kraakhelder, ijle doedelzak-klanken, ingetogen bezoekers en een palet aan passende actviteiten.
De donkerrood opkomende maan was een spectaculaire eregast!    
3 november 2018                                             Werkgroep Landschapsbeheer in natuurtuin

Het weer was prachtig, de opkomst geweldig. Zaterdag 3 november heeft de werkgroep landschapsbeheer van het KNNV samen met vrijwilligers van de natuurtuin erg veel werk verzet.
De wallen zijn geschikt gemaakt om met inheemse struiken beplant te gaan worden. Achterstallig onderhoud in het bosschage is bijgewerkt. Het door de gemeente af te voeren materiaal ligt keurig langs de Konijnenwal.

Kortom: er is veel werk verzet. Het gezegde “Vele handen maken licht werk’ ging voor het individu vaak niet op. Beter is om te zeggen ‘Vele handen kunnen veel werk verrichten’.
De aan het eind van de ochtend genuttigde erwtensoep was dan ook welverdiend (en smakelijk).

In december zal er, ijs en weder dienende, geplant gaan worden.


foto: Wim Sierksma

    

 


 

 

3 en 10 november 2018                           Open dag gasloze Duurzame woningen

Op de zaterdagen 3 en 10 november waren er weer open dagen bij Duurzame huizen in het kader van de landelijke Duurzame Huizen Route. In Ermelo waren op vier locaties huizen opengesteld, waarvan twee met warmtepompen en twee met InfraRood warmtepanelen worden verwarmd. Alle vier zijn dus gasloos. Tijdens de open dag besteedde het NMP aandacht aan gevoelstemperatuur.

De volgende vier woningen deden mee:

Familie Aalbers aan de Eendenparkweg heeft een nieuwbouwwoning in 2015 gebouwd. De woning is gebouwd met isolatieblokken die volgestort worden met beton. Daarnaast wordt de woning verwarmd met een warmtepomp die de warmte uit de grond haalt. De stroom wordt voor een belangrijk deel zelf opgewekt met PV zonnepanelen.

De familie Van Harten aan de Oude Telgterweg 38 heeft een jaren 30 woning ingrijpend verbouwd. De spouwmuur is vol geblazen met isolatiekorrels en het dak is geheel vernieuwd met isolatieplaten. De verwarming bestaat uit InfraRood Warmtepanelen die per paneel gestuurd worden, zodat er nooit meer ruimten worden verwarmd dan dat er worden gebruikt. Het warm water wordt gemaakt door een zonneboiler aangevuld met een elektrische doorstroomgeiser. De stroom wordt voor het overgrote deel zelf opgewekt door PV zonnepanelen op het oosten en westen van het dak. Deze woning is genomineerd voor de verkiezing van Duurzaamste woning van Nederland.

De familie Van de Kamp aan de Watervalweg 135 heeft haar huis in 2000 gebouwd. Dit is toen al aardig geïsoleerd. In 2007 is een warmtepomp aangelegd voor de verwarming, die haar warmte uit het grondwater haalt. Daarnaast is in 2017 een aparte warmtepomp geplaatst om het tapwater te verwarmen. Deze haalt haar warmte uit de ventilatielucht. Van de Kamp heeft zelf een installatiebedrijf dat warmtepompen levert.

Woningcorporatie Uwoon stelde haar voorbeeld tussenwoning aan de Kievitstraat 71 open. Dit is een jaren 70 woning die onlangs ingrijpend is gerenoveerd. Het dak, de muren en de vloer zijn geïsoleerd. Daarnaast zijn de kozijnen geheel vervangen door isolerende kunststof kozijnen met drielaags extra isolerend glas. De woning wordt verwarmd met InfraRood warmtepanelen aan het plafond. Het tapwater wordt verwarmd met een warmtepomp die de warmte uit de zolderruimte haalt. De stroom wordt nagenoeg geheel opgewekt door de eigen PV zonnepanelen.

Aansluitend op ervaring van de bewoners gaf het NMP informatie over de gevoelstemperatuur. Waarom voelt het soms bij 20 graden nog koel en in een ander geval juist heel behaaglijk. Er is meer dan alleen luchttemperatuur. 

 

 
14 november 2018                                                                   Zon en bomen

‘Zon en bomen’ was het thema van de lessen die Joke Pieters en Gert Schuurman aan groep 7-leerlingen van de Ireneschool, de Margrietschool, de Bernhardschool en de Klokbeker hebben verzorgd. Dit in het kader van de actie van Coöperatie Veluwe-Energie. Deze organisatie heeft zonnepanelen op (op dit moment) drie scholen geplaatst. Bij de productie en transport van zonnepanelen komt echter ook CO2 vrij. Om ook deze CO2-uitstoot te compenseren werden door leerlingen van bovengenoemde scholen 675 boompjes geplant in het Leuvenumse Veld. Net zoveel boompjes als er zonnepanelen op de scholen gelegd zijn. Het NMP verzorgde de lessen, Veluwe-Energie zorgde voor de boompjes en de logistiek en de gemeente Ermelo voor het plantmateriaal en de daarbij behorende voorbereiding . Een mooie samenwerking. En woensdag 14 november was het letterlijk ‘zon en bomen’. Prachtig zonnig weer en na een dik uur waren de 675 boompjes geplant.

    
    
 22 november 2018                                                    NMP fotoboek 'Mooi Ermelo in Beeld'

In een drukbezette Witte Heide werd het eerste exemplaar van het NMP-fotoboek 'Mooi Ermelo in Beeld' overhandigd aan de burgervader van dit schone dorp (die ook zelf zijn steentje bijdroeg).

Joke Pieters en Jeanne Dijkstra schetsten in een gloedvolle duopresentatie, tussen de schuifdeuren en achter het inmiddels fameuze rode tafeltje, de ontstaansgeschiedenis van het boek, afgewisseld met korte, maar enthousiaste, bijdragen van mensen die aan het boek hebben meegewerkt.

Wat bleef hangen was de warmte rond dit project: bereidwillige (en onbezoldigde) medewerking van iedereen die gevraagd werd mee te doen en ook de welwillende ontvangst door aanwezigen bij deze bijeenkomst...

Mooi!

    

    

    


(ook deze) foto's: Jan de Roo

Ermelo van Nu

  
24 november 2018                                                          Opendeur 'Het weer'

Zaterdagmorgen 24 november was de laatste Opendeur-presentatie van 2018. Ondanks veel publiciteit en de aankondiging dat Ermelose amateurweerman Jaap de Vries zou komen spreken waren er niet zo veel mensen op af gekomen. Een gemiste kans, want Jaap had een boeiende uitleg over zijn werkwijze om het dagelijks weer voor Ermelo aan te geven en te voorspellen. Met behulp van kaarten van onder meer ECMWF haalt hij gegevens die hij bruikbaar vindt voor Ermelo. Hij is te volgen op twitter:  weerstation Ermelo @JaapdeVries20

    
 
 

 

24 november 2018                                                       25 jaar Progressief Ermelo

Zaterdag 24 november vierde Progressief Ermelo haar 25 jarig jubileum. De werkgroep duurzaamheid van het NMP was uitgenodigd om zich met een stand te profileren. Door hieraan gehoor te geven kon men ook mooi de presentatie van de eerste Nederlandse energiecommissaris (2017) Ruud Koornstra volgen. In zijn betoog hield hij het gehoor een ‘parabel’ van de mierenhoop voor. In een mierenhoop heeft elke mier zijn eigen taak. Een deel van de mieren doet niet mee aan het arbeidsproces, maar gaat ook niet in de weg lopen. Hierdoor vormen de mieren een goed en slim samenwerkingssyteem (zonder bijvoorbeeld files). Of vrij vertaald: Als mensen iets bedenken dat in jouw ogen onmogelijk is, ga dan alsjeblieft niet voor de voeten lopen van die mensen die graag bewijzen dat het wél mogelijk is. Inspirerend!

    

28 november 2018                                                 'Aardgasvrije wijken, hoe dan?'

Met maar liefst 7 mensen was het NMP aanwezig bij het netwerkevent ‘Aardgasvrije wijken, hoe dan?’. Dit event was georganiseerd door het IGEV, Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe. Als spreker was Diederik Samson, voorzitter landelijke klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’ uitgenodigd. Samson schetste een beeld hoe we goed georganiseerd kunnen verduurzamen. Een grote rol is er weggelegd voor gemeentes, netbeheerders en corporaties. Van de industrie wordt verwacht dat ze systemen ontwikkelen die stiller, kleiner en zuiniger zijn. Gemeentes moeten de regie nemen. En ook de burger moet aan de slag. Eén van de doelen is om de financieringslasten die noodzakelijk zijn voor verduurzaming zo dicht mogelijk te brengen bij de besparing op de energiekosten. Er zijn duidelijk mogelijkheden om een wijk aardgasvrij te krijgen. We gebruiken nu nog vlammen van zo’n 1000 graden om water te verwarmen tot bijna 100 graden om daarmee een woning te gaan verwarmen tot ongeveer 20 graden. Ook kon men aan twee workshops deelnemen. Een voor ons inspirerende middag.


8 december 2018                                          Plantochtend natuurtuin de Zandkamp
                                                        

Barre weersomstandigheden trotserend, plantte een ruige groep dapperen op zaterdagochtend 8 december 441 struiken en bomen in natuurtuin De Zandkamp.
Een enkel watje dat dacht na de regen (en vóór de koffie) aan te sluiten kwam er gemakkelijk vanaf: het leeuwendeel van de klus was al geklaard!
Rust nu tot eind januari en hopen dat de boel aanslaat (en voldoende vocht krijgt in de tijd daarna).


    


(niet alle) harde werkers en een enkele niet harde...
                                                                     naar boven