Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

archief activiteiten                    

activiteiten 2020

 januari / februari 2020                                                   Sterrencursussen

Samen met de vereniging Astra Alteria verzorgt het NMP al jarenlang een cursus sterrenkunde (6 avonden voor kinderen eind basisschool en 4 avonden voor volwassenen). Ook dit jaar was er weer belangstelling genoeg. In 4 avonden kregen de volwassenen een programma voorgeschoteld dat variëerde van de zichtbare nachtelijke sterrenhemel, de seizoenen en de maanfasen tot achtergrondinformatie over het ontstaan, de ontwikkeling en het einde van verschillende sterren. Ook werd er gefilosofeerd over het ontstaan en het einde van ons heelal. Bij de kinderen kwamen veel van deze onderwerpen (weliswaar wat minder diepgaand) ook aan bod. Maar daar werd wel meer aandacht geschonken aan de ruimtevaart, de planeten en met name de planeet Mars. Gezien de reacties, van 'jammer dat het voorbij is' tot 'komen er ook vervolgcursussen?', was het weer succesvol geweest en zullen naar alle waarschijnlijkheid begin 2021 deze cursussen opnieuw aangeboden gaan worden.
 
 


25 januari 2020                                                             Opendeur Grafheuvels

 

De eerste Opendeur van 2020

Ermelo is de gemeente in ons land met de meeste grafheuvels. Zowel op de heidevelden als in de bossen zijn ze zichtbaar. In de presentatie werd onder meer aandacht geschonken aan de leefwijze van de mensen die deze heuvels hebben gemaakt. Welke functie de heuvels waarschijnlijk hadden. Ook werd er gekeken hoe deze heuvels er uit hebben gezien toen ze opgebouwd werden. Aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn grafheuvels goed zichtbaar te maken in het landschap. Met de moderne technieken worden er nog steeds ‘nieuwe’ ontdekt en vanuit het archeologisch centrum in Leiden worden de nieuw ontdekten op echtheid getest. In Ermelo is een archeologische werkgroep actief om de huidige bekende grafheuvels te onderhouden. Opslag van boompjes en bramen worden door de vrijwilligers verwijderd. Gaten, gemaakt door zwijnen worden weer gedicht. Er zijn plannen om ergens op de Veluwe een ‘grafheuvelcentrum’ te realiseren. Zoals Drenthe trots is op haar hunebedden zo moet de Veluwe trots zijn op haar grafheuvels.

extra info Expo-Oer

Ermelo.Nieuws.nl

  7 februari 2020                                                              Warmetruiendag in Ermelo


Verwarm jezelf, niet de wereld : met dit motto melden elk jaar weer honderdduizenden Nederlanders zich actief aan voor Warmetruiendag (WTD). Door de thermostaat één graad lager te zetten en ons warmer te kleden, besparen we 6% energie en 6% CO2 uitstoot! WTD wordt jaarlijks op of rond 16 februari georganiseerd. Zo vieren we de 'verjaardag' van de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol, het eerste wereldwijde klimaatverdrag.

Op vrijdag 7 februari 2020 was de veertiende editie van de WTD. Ter gelegenheid hiervan heeft Stichting Natuur- en Milieuplatform (NMP) Ermelo dit jaar een kleur- en tekenwedstrijd georganiseerd voor basisschoolleerlingen. Kinderen van de RK Prins Willem-Alexanderschool en de Prins Bernhardschool hebben hieraan meegedaan. De mooiste kleurplaat van alle leerlingen uit de bovenbouw en van die van de onderbouw hebben een prijs gewonnen voor hun school, namelijk een les te geven door het NMP over een duurzaamheidsthema naar keuze. Voor de onderbouw heeft Fleur van Schaijk die gewonnen voor de Prins Bernhardschool en voor de bovenbouw Emma Schuur, eveneens voor de Prins Bernhardschool. Daarnaast hebben de winnaars van de drie mooiste kleurplaten van zowel de onderbouw als de bovenbouw van alle scholen een individuele prijs ontvangen. Bea Westerhoff van CreabyBea heeft de mooiste truien gekozen.

WTD wordt niet door de minsten gevierd: Prinses Laurentien, de NS, Donald Duck, de provincie Groningen, Waterschap Rivierenland, de Universiteit van Maastricht, gemeente Haarlem en (basis)scholen in het hele land doen mee. En zelfs in het buitenland doen mensen mee; in het verleden trok president Obama in het Witte Huis zijn trui aan voor WTD! Het NMP heeft de WTD al vele malen in Ermelo georganiseerd. Elke jaar opnieuw probeert zij de Ermelose bevolking te betrekken bij de WTD door acties op touw te zetten.
Denk bijvoorbeeld aan de actie in 2012: het samen breien aan een sjaal die uiteindelijk 710 meter lang is geworden. In 2017 hebben vrijwilligers 60 sjaals gebreid voor de Voedselbank. Vorig jaar hebben leerlingen van groep 8 bij de winkeliers in het centrum geïnventariseerd hoe zij met energie omgaan rond het thema OPEN/DICHT van hun winkeldeur.

    29 februari 2020                                                       Opendeur IJzer op de Veluwe

De zaal was goed gevuld bij de presentatie ’IJzer op de Veluwe’. Gezien de reacties was het voor veel bezoekers een tocht door een nog onbekend stukje Veluwse geschiedenis. In de vroege middeleeuwen was er op de Veluwe een levendige ijzerindustrie. In de bodem zat veel ijzer, hier vooral in de vorm van zogenaamde klapperstenen. Om smeedbaar ijzer te krijgen moest ijzeroxide omgezet worden in ijzer. In oventjes kon men de vereiste temperatuur bereiken om dit proces uit te voeren. Hierbij was wel veel hout nodig, maar dat was op de ook toen bosrijke Veluwe volop voorradig. Op de Veluwe ontstond een bloeiende ijzerindustrie. Naar verhouding vergelijkbaar met het Duitse Ruhrgebied in haar hoogtijdagen. Het ijzer werd ook verhandeld en bijvoorbeeld de Huneschans bij Uddel was daarbij een belangrijke schakel.
Vorig jaar was er in het museum CODA in Apeldoorn een tentoonstelling ‘Wolven en Slakken’.

het verhaal in beeld:  hier 

TV Gelderland

KNNV  Epe - Heerde

 

 

 

 
 21 maart 2020                                                           Wandeling Ermelo Remembers

 

 Deze wandeling is i.v.m. de situatie rond het corona-virus afgelast.

 


 

25 maart 2020                                                           Wandeling Ermelo Remembers


Deze wandeling is i.v.m. de situatie rond het corona-virus afgelast.

 28 maart 2020                                                                Opendeur Groevenbeek

Landgoed Oud-Groevenbeek is een oud natuur-cultuur gebied. De mens is duidelijk aanwezig en bepalend voor de aanwezige flora en fauna. Henne de Ruiter is werkzaam op Oud Groevenbeek. Zij vertelt over dit gebied en haar werkzaamheden aldaar. 

      

 


Deze Opendeur is i.v.m. de situatie rond het corona-virus uitgesteld.


april 2020                                         Tulpenboom ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid

Het plantsoen bij het Oorlogsmonument aan de Horsterweg is een mooie Tulpenboom rijker. De Stichting Natuur- en Milieuplatform Ermelo heeft deze boom aangeboden aan de gemeente om 75 jaar vrijheid in Ermelo te onderstrepen.

De Tulpenboom heeft een plaatsje gekregen in dit plantsoen vanwege de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument en ook omdat daar eerder bomen zijn geplant ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis.

Er staan twee gewone esdoorns variëteit ‘Wilhelmina’, geplant tijdens Nationale boomfeestdag op 25 maart 1998. De tijd van de oorlog en de bevrijding is direct verbonden met koningin Wilhelmina. Het plantjaar 1998 is gekozen vanwege de herdenking van haar inhuldiging in 1898.
De Koningslinde met plaquette is geplant ter gelegenheid van de inhulding van ZM Koning Willem-Alexander op 30 april 2013.
En op 9 mei 1995 is door Canadezen hier de ‘Canadezenboom’ geplant, als herdenkingsboom ‘Ermelo vijftig jaar bevrijd’. De Noorse esdoorn is speciaal gekozen, omdat het blad van deze boom qua vorm lijkt op het blad dat afgebeeld staat in de Canadese vlag: de bekende maple leaf. Het waren de Canadezen die op 18 april 1945 als bevrijders door Ermelo trokken.

De Tulpenboom ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid in Ermelo past daar prima bij. Op een later moment zal er een plaquette bij de boom worden gezet, als we weer samen in vrijheid kunnen vieren.

    

         8 april 2020                                                        Wandeling Ermelo RemembersDeze wandeling is i.v.m. de situatie rond het corona-virus afgelast.

 18 april 2020                                                       Wandeling Ermelo RemembersDeze wandeling is i.v.m. de situatie rond het corona-virus afgelast.

22 april  2020                                                      Wandeling Ermelo RemembersDeze wandeling is i.v.m. de situatie rond het corona-virus afgelast.

 


e
juli 2020                                                                            Speulder klompenpad

Een nieuw klompenpad in Ermelo!

Het NMP heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze mooie wandeling: het Speuldepad.
Een deel van de achtergrond-informatie is door ons aangeleverd en verschillende avonden is er meegedacht over de route.

      

 
7 juli 2020                                        Nieuwe versie Romeins Marskampwandelroute


De Stichting NMP Ermelo presenteerde dinsdag 7 juli 2020 een vernieuwde versie van het Romeins Marskampwandelrouteboekje dat het Romeins Marskamp op de Ermelosche Heide als hoofddoel heeft. Regioarcheoloog Maarten Wispelwey nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het boekje maakt deel uit van de succesvolle serie wandelrouteboekjes in en rond de gemeente Ermelo.

Wat er zich exact heeft afgespeeld op de Ermelosche heide rond het jaar 170 na Chr. is niet helemaal meer na te gaan. Wel is duidelijk dat Romeinse legionairs een kamp voor een paar nachten hebben gemaakt. Ze groeven een greppel en wierpen een aarden wal op om veilig de nacht te kunnen doorbrengen. De wal is nog steeds zichtbaar.

Naast informatie over de Romeinen en het marskamp is in het boekje ook de rijke flora en fauna en de cultuurhistorie op de Ermelosche Heide beschreven. Zo leest men over eikenstrubben, de hazelworm en veldleeuwerik, grafheuvels en een vennetje. Het 52 pagina’s tellende routeboekje is in kleur vormgegeven en rijk voorzien van illustraties en achtergrondinformatie zodat het ook als naslagwerkje kan worden gebruikt. De regioarcheoloog Maarten Wispelwey verzorgde het voorwoord voor het boekje, hij geeft aan hoe uniek het Romeins Marskamp is binnen de gemeentegrenzen van Ermelo.

De totale wandelroute is ruim 6 kilometer lang en start bij de schaapskooi en het Bezoekerscentrum Ermelosche Heide aan de Postweg. De route wordt gemarkeerd met paaltjes, deze paaltjes zijn aan de bovenzijde toepasselijk voorzien met de afbeelding van een Romein. Het is mogelijk een verkorte route met een lengte van circa 4 kilometer te nemen.

De wandelboekjes zijn te koop bij VVV en boekhandel Riemer & Walinga Boekverkoopers in Ermelo, en bij het startpunt van de route, Bezoekerscentrum Ermelosche Heide aan de Postweg 50.

   

18 september 2020                                                Mooi Schoon Ermelo!

Vrijdag 18 september was de dag dat de actie “Ermelo Schoon” weer plaatsvond.
Ondanks de lastige Corona-tijd hebben ca. 340 schoolkinderen van de Arendshorstschool, de Augustinusschool, De Goede Herderschool en de Ireneschool zwerfafval geruimd.
Het mooie weer was een extra stimulans om erop uit te trekken, gewapend met grijper en vuilniszak, om op het schoolplein en in de straten en plantsoenen in de wijk alles wat daar niet thuishoort op te ruimen. Tientallen zakken werden gevuld met verloren en achteloos weggegooide spullen, van sigarettenpeuken, flesjes, blikjes en papier tot een verroeste zaag en een stuk ijzeren buis. Helaas ook een nieuwigheid: weggegooide mondmaskers.
Bijzonder leuk was dat de landelijke “Keep it Clean Day” de wijkvereniging Ermelo West inspireerde om totaal zo’n 6 uur inspanning te leveren om ook de nodige vuilniszakken te vullen met zaken die niet in het straatmilieu thuishoren. Een fantastisch initiatief van deze actieve vereniging.

Op naar volgend jaar, in de hoop dan toch minder afval aan te treffen.26 september 2020                                       Opendeur 'The biggest little farm'

Een filmvoorstelling. De film toont een eerlijk, hoopvol en aandoenlijk beeld van de zoektocht naar harmonie tussen mens en natuur. Even buiten Los Angeles proberen een man en vrouw een stuk dor land om te bouwen tot een boerderij met een bloeiend, zelfregulerend ecosysteem.
afgelast i.v.m. situatie rond corona-virus.
 
 3 oktober 2020                                                       Biodiversiteits-weekend

Ze waren er helemaal klaar voor. De KNNV en het NMP waren zaterdag 3 oktober gezamenlijk met een informatiestand in de natuurtuin. Thema van het weekend: Biodiversiteit.
Omdat er veel regen was voorspeld had men voor de keet een tweetal tarpen opgesteld. De neerslag viel heel erg mee (of tegen, het is maar hoe je er tegenaan kijkt). Men kon informatie ophalen en van gedachten wisselen over biodiversiteit en de actie Steenbreek en men kon een ontdekwandeling aan de hand van een opdrachtenblad gaan maken. Ondanks dat het weer niet slecht was viel het bezoekersaantal helaas erg tegen.

Donderdag 15 oktober is er een nieuwe kans: dezelfde plaats, tijd 15.00 - 19.00 uur.

Wel is er in de natuurtuin weer een zeldzaam plantje ontdekt: Sierlijke clarkia

     
21 oktober 2020                                                     Opendeur De wilde eend

2020 is het jaar van de wilde eend. Met deze zeer algemeen voorkomende vogel gaat het niet goed. Vooral de afname van het aantal eendenkuikens dat vliegvlug wordt is opvallend. Aandacht over de leefwijze van deze vogel.

 afgelast i.v.m. situatie rond corona-virus.

 4 november 2020                                                    Uitslag Groene Pauw Award

Woensdag 4 november werd de winnaar van de Groene Pauw Award bekend. Het is de Zaak van Ermelo geworden. Het NMP en Han Kattenwinkel (ook NMP) zijn vereerd dat ze genomineerd waren. We feliciteren de Zaak van Ermelo met deze erkenning.

Het NMP kreeg van wethouder Leo van der Velden een mooi boeket bloemen, waarvoor dank!


28 november 2020                                               Opendeur Telgt en Riebroek

Het weidegebied van Telgt heeft een andere ontstaansgeschiedenis dan het weidegebied van Riebroek. Theo Koster kent het gebied goed en gaat vertellen wat de kenmerkende verschillen zijn tussen deze twee gebieden in het westelijk buitengebied van Ermelo.

afgelast i.v.m. situatie rond corona-virus.
 
 naar boven