Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

archief activiteiten              

activiteiten 2015

 


 

januari 2015                                                                   Houd de warmte binnen!

Zodra het koud wordt, kunnen de winkeliers hun deuren dicht doen. Met het rode bordje OPEN van de actie 'Houd de warmte binnen' zien de klanten heel goed dat de winkel open is en dat ze welkom zijn. 
De winkelier heeft veel minder verwarmingskosten en het milieu wordt gespaard: de klanten (en het personeel!) ook blij. De Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo stelt de bekende rood/blauwe bordjes OPEN / DICHT weer gratis beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Een mailtje naar info@nmpermelo.nl en het bordje wordt compleet met ophanghaakjes bezorgd. 
Het winkelend publiek kan de winkelier die de warmte heerlijk binnen houdt complimenteren met zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

column Alex Kleijnen

 


 

31 januari 2015                                                     Opendeur 'Struinen door landgoederen'

De eerste Opendeur van 2015 in De Witte Heide had als onderwerp 'Struinen door landgoederen'.
In een ontspannen sfeer kwamen Oud- en Nieuw Groevenbeek, Staverden en Leuvenum aan bod met een powerpoint-presentatie en een verhaal van Gert Schuurman.

    

 


 

3 februari 2015                                                          Sterrenkunde voor volwassenen

De eerste cursus ‘Sterrenkunde voor volwassenen’ in 2015 is al weer afgesloten. Tijdens deze cursusperiode (4 dinsdagavonden) hadden we het geluk dat we ook een heldere sterrenhemel hadden. We konden dan ook een deel van de bijeenkomst buiten houden. De betrokkenheid van de deelnemers was groot. Er was veel interactie tussen de cursisten en de cursusleiding. Veel onderwerpen die zijn aangesneden waren naar aanleiding van vragen van de deelnemers. De vraag naar kennis was soms zo groot dat bij sommigen de pauze er regelmatig bij inschoot. Gekeken wordt naar de mogelijkheid om de cursus in het najaar opnieuw aan te bieden.

          

 


 

5 februari 2015                                                           Kleine gemeente-avonden

Het NMP levert mooie bijdrage aan kleine gemeente-avonden Oude Kerk Ermelo

Op 26 en 27 januari en 5 februari organiseerde de Oude Kerk Ermelo zogenaamde ‘kleine gemeente-avonden’ met als onderwerp ‘duurzaamheid.’ Het doel van deze avonden was om dit veelbesproken onderwerp onder de aandacht te brengen en hierover met mensen van gedachten te wisselen. Er werd onder meer een presentatie gegeven over wat duurzaamheid inhoudt en wat dit betekent voor de wereld en onze directe omgeving. Het NMP droeg bij aan de avonden door middel van het geven van workshops met als onderwerp ‘het groene huishouden.’ In de workshops werd ingegaan op de vraag hoe elk individu in zijn of haar eigen omgeving bij kan dragen aan een duurzamere wereld. Het was mooi om te zien hoeveel verschillende meningen er zijn en op welke manieren mensen omgaan met onderwerpen zoals afval, energie, voedsel en dergelijke. Ook werd duidelijk dat veel mensen zich nog niet bewust zijn van de manieren waarop ze verantwoordelijk met dergelijke thema’ s kunnen omgaan. Ideeën en kennis werden veelvuldig uitgewisseld en meningen werden dan ook niet onder stoelen of banken geschoven. Het is wel duidelijk dat interactie tussen mensen een van de betere manieren is om bewustwording te creëren. Het NMP kijkt in ieder geval terug op een aantal geslaagde avonden.

 


 

6 februari 2015                                                                   Warme Truiendag

Ook de jaarlijkse Warme Truiendag had de aandacht van het NMP:

Het is al bijna weer zover! 6 februari 2015 is het weer de Nationale Warme Truiendag. Stichting NMP Ermelo wil deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als voorvechters van mooie natuur en een schoon milieu roepen we u dan ook op deel te nemen aan deze eenvoudige, maar doeltreffende actie. Hoe werkt het? Trek op die dag een warme trui aan en zet de verwarming 1 of meer graden lager! Elke graad lager betekent namelijk een besparing van 6% energie en een daling van 6 % CO2 uitstoot! Ondertussen hebben al meer dan 145.000 mensen aangegeven mee te doen met deze mooie actie om praktisch bij te dragen aan de vermindering van broeikasgassen en besparing van energie. Vraag uw omgeving op deze dag een warme trui te dragen zodat thuis, op school of op het werk de verwarming naar beneden kan, zonder in te leveren op comfort, en draag daarmee bij aan een lager energieverbruik en een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. Als NMP Ermelo hebben we ook nog een aantal tips verzameld om nog beter om te gaan met energie. Zo is het beter als eerste het lichaam te verwarmen en daarna pas de omgeving. Daarnaast hebben veel mensen ’s avonds de gordijnen openstaan. Sluit deze tijdig, dit werkt isolerend. Ook is het bijvoorbeeld goed om uitsluitend de ruimtes te verwarmen waarin ook geleefd wordt. Dit voorkomt onnodig energieverbruik! Voor meer tips kunt u altijd bij het NMP terecht.

Het thema voor deze dag is: “Brei een trui”! Zelfgebreide truien zijn namelijk helemaal hot volgens de laatste mode!

 


 

6 februari 2015                                          Seizoens-zwerven over de Groevenbeekse heide

Vrijdag 6 februari gingen de kinderen van Daltonschool De Vlinderboom, vanaf de kleuters tot en met groep acht, er weer met de NMP-gidsen op uit over De Groevenbeekse Heide.
In kleine groepjes verkenden de kinderen alles wat daar in het winterseizoen te beleven valt.
En dat was nog heel wat: strijklicht over de deels besneeuwde heide, bevroren prenten op de paden, schijnbaar lege konijnenholen, vogels in kale loofbomen, altijd-groene dennen, mossen, grafheuvels, smalle paadjes... Kijken, voelen, ruiken, horen, proeven...., alle zintuigen kwamen aan bod.
Ook één van de duidelijkste kenmerken van de heide, de ruimte, werd ruimschoots ervaren.
St. NMP Ermelo en school De Vlinderboom hebben een samenwerkingverband sinds 2013.
Vorig schooljaar resulteerde dit in een viertal gezamenlijke projecten met als basis de thema's Duurzaamheid en de Ermelose Landschappen.
Dit schooljaar staan er 4 seizoenswandelingen over de Groevenbeekse Heide op het programma. Met als gedeelde waarden voor school en NMP: dichtbij en betrokken!
Er staan nog 2 tochten op stapel: eind maart en mei. 

    

    

 


 

10 februari 2015                                                            Groevenbeek voor vrouwen

Dinsdagavond 10 februari hebben Theo Koster en Gert Schuurman voor de vrouwenorganisatie van de Stadsdennenkerk te Harderwijk een presentatie over het landgoed Groevenbeek gehouden. 
Voor de pauze werd het ontstaan van de landgoederen Oud- en Nieuw Groevenbeek behandeld, gevolgd door een “diawandeling” door deze gebieden en over de Groevenbeekse Heide. Na de pauze vertelde Theo Koster over de familie Van Schermbeek, hoe zij leefden en over de inrichting van het landhuis ten tijde van de laatste vaste bewoners. Ook lichtte hij toe hoe hij en zijn broer in aanraking met deze familie waren gekomen. Het was, gezien de reacties, een geslaagde avond.

 


 

14 februari 2015                                                                     NMP - CU - KUP

Zaterdag 14 februari hebben het bestuur en leden van de werkgroep Milieu van het NMP een afvaardiging van de ChristenUnie fractie van Ermelo in De Witte Heide ontvangen. Het initiatief kwam van de CU met als doel: aanjagen van het KlimaatUitvoeringsProgramma (KUP) van de gemeente. Beide groeperingen waren het er over eens dat dit veel te langzaam gaat. Onderdelen die niet meer ter discussie staan, zoals het plaatsen van zonnepanelen op scholen, kunnen gewoon gerealiseerd worden. Afgesproken is dat we, ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden, bij de raad en wethouder gaan aandringen op het uitvoeren van het KUP (zeker van een aantal onderdelen) op korte termijn. (Zie ook de website van de ChristenUnie)

 


 

28 februari 2015                                                                   Opendeur 'Uilen'

Uilen stonden centraal tijdens deze Opendeur. De meest voorkomende uilensoorten (ransuil, steenuil, bosuil, kerkuil en velduil) werden besproken. Leefwijze, voedsel, nestgelegenheid, waardoor kunnen uilen ’s nachts hun prooi goed vinden?, waardoor kunnen uilen vrij geruisloos vliegen?, waardoor is 2014 een succesvol jaar geweest voor de velduil?, zo een paar vragen waar we het over gehad hebben.

            

 

7 maart 2015                                             Bosuilen en sterren spotten bij Schaapskooi Ermelo

Aansluitend aan de Opendeur van 28 februari organiseerden de Stichting Schapedrift en het NMP op zaterdag 7 maart een avondactiviteit op en rond de Ermelosche Heide, die in het teken stond van de bosuil en sterren en planeten. Op het terrein bij het bezoekerscentrum en de schaapskooi konden met behulp van speciale sterrenkijkers de sterren en planeten bewonderd worden. Jan Pauw en Kees Witteveen gaven uitleg ter plaatse over wat er te zien was. Gert Schuurman legde met behulp van een tellurium schijngestalten van de maan en de zonsverduistering van 20 maart a.s.uit. Tevens waren er vanaf het bezoekerscentrum twee bosuilenexcursies onder leiding van natuurgids Gerard van Ruiten. Onder ruime belangstelling hielden de bosuilen zich jammer genoeg gedeisd maar sterren en planeten straalden als nooit tevoren!

 


 

10 maart 2015                                  Tips over inrichting van siertuin en moestuin bij Groei & Bloei

Groei & Bloei afdeling Ermelo-Putten organiseerde op dinsdagavond 10 maart 2015 een themacursus die geheel in het teken stond van de tuin. De avond werd verzorgd door Kees Witteveen en Gert Schuurman van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo in De Witte Heide

Het eerste deel van de avond werd aandacht besteed aan de (sier)tuin bij de woning. Hoe kan deze zo duurzaam mogelijk ingericht worden zodat er een grote biodiversiteit gerealiseerd wordt. Steeds meer tuinen worden ‘versteend’ waardoor er voor diverse dieren geen plaats meer is in de tuin zelf, maar ook de migratie van vooral kleinere dieren wordt ernstig belemmerd. De dieren moeten grote dieronvriendelijke gebieden oversteken om een ander voedselgebied te vinden. Vooral bijen en vlinders ondervinden problemen door onze tuininrichting. Er zijn mogelijkheden om de tuin zo in te richten dat vogel, vlinder en bij zich thuis voelen. Dat houdt niet op bij het creëren van een plekje waar voedsel aangeboden wordt.

Het tweede deel van de avond ging over de moestuin. Hoe richt je een moestuin in? Welke gewassen kun je naast elkaar verbouwen? Het succesvol houden van een moestuin zonder gebruik te hoeven maken van bestrijdingsmiddelen, je eigen compost maken en het tuinieren in een kleine tuin of balkon zijn onderwerpen die aan bod kwamen. Het werken in de moestuin geeft niet alleen voldoening bij het oogsten, maar kan ook geld besparen en een goede (gezonde) maaltijd opleveren. Het werd een avond met veel praktische tips van een ervaren (moes)tuinder, Kees Witteveen.

         

 


 

25 maart 2015                                      Leerlingen Speulderbrink planten bomen langs Speulderveld

Op 25 maart plantten de kinderen van de Speulderbrink 8 winterlindes naast de school.
Janneke Schuurman heette iedereen welkom namens het NMP, burgemeester Baars sprak vóór het planten met de kinderen over het belang van bomen voor ons mensen en Theo Koster vertelde de kinderen onder andere over de heerlijke geur en het mooie hartvormige blad van de lindes.
Na het zingen van het mooie bomenlied 'Het is Tijd' gingen de kinderen met veel enthousiasme aan de slag, met dank aan de mannen van de gemeente die, zoals altijd, de voorbereidingen prima voor elkaar hadden! Dat het wat regende deerde verder niemand, de stemming zat er opperbest in.
Na het planten werd het bordje onthuld dat de gemeente als herinnering bij de lindes plaatste.

    

 

 


 

28 maart 2015                                                      Opendeur 'Water op de NW Veluwe'

We besteedden aandacht aan het water op de Noordwest Veluwe. Drie waterstromen werden besproken: de Groevenbeek/Volenbeek, de Horstsche Beek en de Leuvenumse Beek/ Staverdense Beek (ook wel de Hierdense Beek). De geschiedenis, de waterloop, de flora en fauna en de toekomst van deze beken werden belicht. Daarnaast was er ook aandacht voor vennen, leemputten en waskolken.  

 


 

4 april 2015                                                                         NMP - PE - KUP

Zaterdag 4 april hebben het bestuur en leden van de werkgroep Milieu van het NMP een afvaardiging van de Progressief Ermelo fractie van Ermelo in De Witte Heide ontvangen. Doel: aanjagen van het KlimaatUitvoeringsProgramma (KUP) van de gemeente. Progressief Ermelo heeft het kritische en prikkelende gesprek positief ervaren en is het met het NMP eens dat er snel begonnen moet worden met het uitvoeren van het KUP. De gemeente mag best wat fanatieker zijn wat betreft duurzaamheid en met het nastreven van haar klimaatneutraal doelstellingen. Daarnaast was er aandacht voor het knabbelen aan de grenzen van de Ecologische hoofdstructuur. Er dreigt steeds een stukje natuur opgeofferd te moeten worden terwijl natuurschoon juist Ermelo's kracht is.

 


 

15 april 2015                                                                       Ermelo 1940-1945

Dit NMP-project voor de groepen 8 van de Ermelose basisscholen draait weer op volle toeren.
8 scholen schreven zich in en inmiddels heeft de Beatrixschool in het kader hiervan de excursie gedaan, en de Augustinus en de Ireneschool volgden de beleefles naar de twee oorlogsmonumenten in het bos.

Woensdag 15 april maakten de leerlingen van groep 8 van de Ireneschool als onderduikers, onder leiding van contactpersonen, de tocht door de bossen bij Drie. Bij het onderduikhol hoorden zij hoe het leven op zo'n verborgen plaats is, en aan welke leefregels je je dient te houden. Bij het monumentje van Jannes vertelde Evert van de Beek hoe Jannes Born, lid van de verzetgroep aldaar, om het leven werd gebracht op 13 december 1944, en hoe daarvóór al alle gegevens van het Veluws verzet in handen waren gekomen van de bezetting.

Op 13 en 27 mei worden de Bernhardschool en Margrietschool op Drie verwacht voor de beleefles, op 22 april, 20 mei en 22 mei komen de Klokbeker, Julianaschool en RKPWA voor de excursie.

Alle scholen werken in de klas ongeveer twee weken aan het geschiedenis-project, aan de hand van opdrachten en materialen uit leskoffer.

    

    

 


 

7 mei 2015                                                                             NMP - CDA - KUP

Donderdag 7 mei heeft een afvaardiging van het bestuur en de werkgroep Milieu een onderhoud gehad met een vertegenwoordiging van de CDA-gemeentefractie. De inhoud ging voornamelijk over het KlimaatUitvoeringsPlan (KUP). Onderzoeksbureau Boddeke heeft een evaluatierapport over het KUP afgerond en gepresenteerd. Beide groeperingen waren het er over eens dat het een goede analyse is, maar dat de conclusies veel te rooskleuring zijn weergegeven. Driekwart van de voorgestelde projecten zijn niet uitgevoerd. Er is in 2014 een energieneutraliteit van 8% bereikt. Dit is berekend ten opzichte van het jaar 2010. Dat er in 2014 minder energie verbruikt is, komt (mede?) doordat 2014 het warmste jaar ooit was en er dus veel minder gestookt hoefde te worden.
Zowel het CDA als het NMP vindt dat er nu daadwerkelijk aangepakt moet worden. Een stappenschema met deadlines en een spoedig realisatie van niet ter discussie-staande onderdelen van de aanbevelingen. Het was al met al een nuttige en vruchtbare bijeenkomst. We zullen in de nabije toekomst ook met elkaar van gedachten wisselen over het verdere verloop, maar ook over thema’s als verkeer en vervoer (parkeerplaatsen en fietsgebruik) en grootschalige energieopwekking binnen de gemeentegrenzen. 

 


 

9 mei 2015                                                                        Solarday Ermelo

Zaterdag 9 mei stond de werkgroep Milieu weer op de Enk. Han Kattewinkel, Piet de Zwarte en Marco de Jong bemensten de kraam waar men met vragen over zonne-energie terecht kon. Op de kraam waren diverse toepassingen van zonne-energie te zien. Modelpanelen voor omzetting van zonne-energie naar elektriciteit en een zonnecollector waarin zonne-energie benut wordt om warm water te krijgen. Belangstelling genoeg. Zonne-energie is blijkbaar een hot-item voor de Ermelosche burger.  (zie ook hier)


De zon geeft energie
De zon straalt 9000 keer meer energie op aarde dan wij als mensen gebruiken. Het is dus vreemd dat de olieprijzen alsmaar stijgen, terwijl er zo overvloedig energie door de zon wordt geleverd . Maar die zonne-energie moeten we wel “pakken”. In de praktijk gebeurt dat al op grote schaal door planten. Zij gebruiken het zonlicht als energiebron om CO2 om te zetten in voedsel voor mens en dier. Ook de was drogen in de zon is een vorm van zonne-energie benutten, vaak zonder dat we ons dat bewust zijn. Als mensen kunnen we nog veel meer energie van de zon pakken. Dat kan als iedereen zonnepanelen en zonnecollectoren op het dak legt. Zelfs voor mensen die geen dak beschikbaar hebben zijn er oplossingen.
 

Ermelo's Weekblad

    


Groevenbeek Noord: zonnepanelen op nieuwe woningen

 


 

30 mei 2015                                                                    Opendeur 'Vlinders'

Tijdens de Opendeur van mei was Harm Werners van de KNNV Vlinderwerkgroep NW-Veluwe in De Witte Heide te gast met een presentatie over in Nederland voorkomende vlinders. Een boeiend verhaal over deze veelal kleurrijke dieren in vele variaties, met veel eigen ervaringen en foto's.                                                                                                       

    

 

 


 

6 juni 2015                                                                       Schaapscheerdersfeest

Op een mooie voorjaars-zaterdag organiseerde de stichting Schapedrift het jaarlijkse schaapscheerdersfeest.
Het NMP was met een kraam aanwezig.

      

 

 


 

augustus 2015                                                   Nieuwe uitgave Schapedriftwandelroute

Ontdek de sporen van het Veluws Heideschaap

De Stichting NMP Ermelo heeft het Schapedriftwandelrouteboekje opnieuw uitgegeven. Gezien de grote belangstelling is besloten tot een derde geactualiseerde en opnieuw vormgegeven uitgave. In het boekje wordt door samenstellers Gert Schuurman en Peter van der Velde de circa 3 km lange lichtblauwe paaltjesroute rond de schaapskooi op de Ermelosche Heide beschreven. Het boekje is voorzien van een uitklapbare kaart die een duidelijk overzicht van de route geeft. Vrijwilligers van de Stichting Schapedrift Ermelo ontvingen het eerste exemplaar.

In de 24 pagina’s tellende uitgave in full colour krijgt u natuur- en cultuurhistorische achtergrondinformatie over de Ermelosche Heide en het naastliggende bosgebied. Ook leest u over de functie van de schaapskudde, het Veluws Heideschaap en de mozaïekbankjes langs de route. 

De Schapedriftwandelroute maakt deel uit van een 15-delige serie wandel- en fietsroutes door Ermelo die de Stichting NMP Ermelo heeft uitgegeven. De Schapedriftwandelroute is voor 3,50 euro verkrijgbaar bij o.a. de VVV Ermelo, Bezoekerscentrum Ermelosche Heide en de boekhandels in Ermelo.

 


 

15 augustus 2015                                                        Oogstfeest Horst en Telgt

Dubbel vuurwerk tijdens het 15e oogstfeest van Horst en Telgt.
Vrijdagavond het jubileumspektakel en zaterdag een spetterende NMP kraam.

Het was weer ouderwets gemoedelijk, gezellig en perfect georganiseerd...

    

meer

 


 

6 september 2015                                                                Herfstwandeling

Met een enthousiaste vriendengroep zijn Hans Born en Gert Schuurman door de bossen bij Drie getrokken. Het onderduikershol en het paaltje van Jannes werden aangedaan. Hans Born vertelde daar zijn verhaal. Tussen deze twee markante punten werden er opmerkelijke bijzonderheden in het bos bekeken. Instortend malebos, nieuwe natuur en water op de hoge Veluwe waren een paar onderwerpen die zo aan bod kwamen. Drie zwijnen lieten zich deze middag goed observeren.

 


 

11 september 2015                                                             NMP seizoenstart

Vrijdagmiddag/avond 11 september was het startmoment voor het seizoen 2015-2016. Met de vrijwilligers heeft het bestuur een deel van het Pelserklompenpad gewandeld. Via de mooi schoongemaakte plas bij de Zandkampweg (bedankt gemeente Ermelo!) naar Hoeve Kindergoed, alwaar gepauzeerd en wat gedronken en gegeten werd. Daarna werd de weg vervolgd naar de wijngaard Telgt. De enthousiaste Jan en Hennie van den Ham verzorgden een rondleiding en een wijnproeverij. Mooi om te horen dat ondernemen en liefde voor de natuur en zorg voor het milieu samen kunnen gaan.
We hebben weer zin in een nieuw jaar vol activiteiten.

    

 


 

18 september 2015                                                         Ermelo is weer schoner

Vrijdag 18 september hebben ruim 300 leerlingen van 7 Ermelose scholen zwerfafval opgeruimd, met 'Ermelo Schoon', een onderdeel van het Natuur- en Milieuplatform Ermelo.
Het was de jaarlijkse 'Keep it Clean Day', het in 2008 in Letland ontstane initiatief om zwerfafval op te ruimen dat navolging kreeg over de hele wereld, zo ook in Nederland en in Ermelo.
Het mooie weer was een extra stimulans om erop uit te trekken gewapend met grijper en vuilniszak en op het schoolplein, in de straten en plantsoenen alles wat daar niet thuishoort op te ruimen.
De scholen; De Klokbeker, Sterrenschool, Groevenbeek, Margrietschool, Speulderbrink, Ireneschool en De Goede Herderschool hadden er allen een project van gemaakt. De leerlingen waren al op de hoogte van het nut van deze actie dat je niet alleen de rommel opruimt maar dat je er ook dierenlevens mee redt. 
De start op iedere school werd gegeven door iemand van het team 'Ermelo Schoon', Marian Volgenant, Arjen van de Nadort of Bernadette Vrijling met een kleine test van de inmiddels verworven kennis van de leerlingen over zwerfafval. Er ontstond leuke interactie. 
Bij de Sterrenschool heeft wethouder J. van Eijsden met kennis van zaken een toespraakje gehouden waarna iedereen enthousiast aan het ruimen sloeg.
Alle kinderen vonden het leuk om zwerfafval op te ruimen, en de 27 kinderen van de Margrietschool hebben bijvoorbeeld in totaal 4 volle vuilniszakken zwerfvuil opgehaald. Soms kruipend onder het struikgewas, want daar blijft natuurlijk veel liggen.
De Ireneschool deed mee met 90 kinderen van groep 5 t/m 8. In groepjes gingen zij onder begeleiding van ouders en leerkrachten de straat op.
In totaal zijn er toch wel 25 gevulde zakken zwerfvuil verzameld. Een spatbord met achterlicht was wel de grootste vondst in omvang. En de bodem van een barbecue. Verder natuurlijk de gebruikelijke dingen: blikjes, flesjes, sigarettenpeuken en -pakjes, plastic, verpakkingsmateriaal.....
En een rood-wit paaltje. Was er uit gesloopt door baldadige..........jongelui? oudjes? ontevreden burgers? en in het struikgewas gesmeten. Het paaltje was inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar. Het oude ging als trofee mee naar school en werd beschilderd door een clubje meiden uit de 8e groep. 

Ieder kind vond het leuk om zwerfafval op te ruimen, en was verbaasd dat er ondanks de opruimactie van de gemeente toch nog zoveel gevonden werd. 
Alles bij elkaar genomen mogen we spreken van een zeer succesvolle dag, waarbij de dank aan de scholen vanzelfsprekend is, maar zeker ook aan de gemeente die voor de aan- en afvoer van materiaal en afval perfect gezorgd heeft. Chapeau!!

    

Op zaterdag 26 september werden vanuit de Witte Heide de laatste restjes verwijderd, mede in het kader van de Burendag.

zie ook hier

 


 

25 september 2015                                                      Sponsordag Schapedrift

Heel even dreigde de tweejaarlijkse sponsordag bij de Stichting Schapedrift in het water te vallen. Een kort maar hevig buitje kwam over. Daarna werd het prachtig weer. Het NMP was uitgenodigd om zich te presenteren bij de onthulling van het nieuwe sponsorenbord. In haar toespraakje haalde Geesje Eleveld de samenwerking tussen het NMP en Schapedrift aan. In het kader van het landschappenproject Ermelo is Zó! laten de medewerkers van de Stichting Schapedrift in het bezoekerscentrum en op de Ermelosche Heide basisscholieren de heide ervaren.

 


 

26 september 2015                                                              Opendeur 'Bodem'

2015 is het jaar van de bodem. Wilt u meer weten over welke invloed de mens heeft op het grondgebruik kom dan naar deze themabijeenkomst. Kom luisteren en zien hoe de Ermelose ondergrond is ontstaan en wat de samenstelling is. De bodemsoort heeft invloed op de bovengrondse vegetatie, maar ook op de organismen die er leven en wat ze voor de bodem betekenen. U krijgt meer inzicht op vragen zoals: zijn schimmels in de bodem nuttig? Hoeveel bodemdieren leven er in de toplaag van 1 m2? Wat is invloed van regenwormen op de bodem? 

Bezoekers van de Opendeur op zaterdag 25 september werden bijgepraat over bovenstaande onderwerpen.

 


 

oktober 2015                                                                      Sterrencursus

In oktober en begin november hebben we (Kees Witteveen en Gert Schuurman) de cursus sterrenkunde verzorgd. Voor de jeugd waren dat 6 avonden van 1 uur, volwassenen 4 avonden van 1½ uur.

Onderwerpen die aan bod kwamen zijn onder meer: 
- bewegingen van zon en maan ten opzichte van de aarde, kalenders, zons- en maansverduistering
- schijngestalten van de maan, met als handig hulpmiddel het tellurium
- de planeten, dwergplaneten, astroïden, kometen en meteoren
- levensloop van de zon en andere sterren
- van oerknal tot toekomst van de kosmos, zwarte gaten 

Elke keer werd met het computerprogramma Stellarium de nachtelijke hemel van de week behandeld.
Bij velen ging er een wereld open. Vooral de laatste bijeenkomst geeft veel discussie en spreekt tot de fantasie. Kinderen filosoferen er naar hartelust op los bij het thema zwarte gaten. Tijdreizen?, niets is ze te dol. De volwassenen daarentegen gaan veel voorzichtiger met dit onderdeel om. Kan dit wel?, Wat is de waarheid in deze?, Is er wel een waarheid?, Wat is theorie?, Zijn er alternatieven? 

    

    

 


 

2 oktober 2015                                                      Paddestoelenexcursie Augustinus

Vrijdag 2 oktober organiseerde het NMP een paddestoelenexcursie voor groep 5 van de Augustinus school. 
Het was op de Groevenbeekse heide dus op loopafstand van de school. Gewapend met loepjes, spiegeltjes en opdrachtenbladen hebben de leerlingen zich uitstekend vermaakt.
                                                                                      De leerkracht mailde: 
                                 De excursie was geweldig! We hebben allemaal genoten en de gidsen waren enthousiast! Fijn!

    

 


 

24 oktober 2015                                                                 Nacht van de Nacht

Het NMP was medeorganisator van de Nacht van de Nacht bij de schaapskooi op de Ermelosche Heide.
Het weer werkte niet echt mee maar op de belangstelling, en zeker die voor de Stellarium presentatie van Gert Schuurman en Kees Witteveen, had dat weinig invloed. Dat deze plaatsvond in een overdekte ruimte stond daar los van!
In het bezoekerscentrum was het NMP verder vertegenwoordigd met voorlichting over verlichting.

 


 

31 oktober 2015                                                 Opendeur 'Bruikbare planten in de natuur'

Nico Nijs verhaalde op de Opendeur van oktober over de bijzondere smaak en wonderbaarlijke geneeskrachtige werking van de meest onooglijke 'onkruiden'. Met een knipoog, maar toch ook de serieuze aanrader hier meer informatie over te verzamelen en te zien of er ook bij de dagelijkse kookkunst meer gebruik van kan worden gemaakt. De presentatie was in ieder geval prima te verteren..

Ook was er al informatie aanwezig over verschillende woningisolatiemogelijkheden, dit als voorbereiding op de Duurzame Huizenroute van 7 november.


 

6 november 2015                                                                 'Alles sal reg kom'

Diep verscholen in het Speulderbos staat het monumentje met deze woorden. Op de plaats waar in december 1944 Jannes Born op 19-jarige leeftijd door de Duitsers werd omgebracht. Zijn broer Willy moest, staande met de handen omhoog tegen een boom, getuige zijn van zijn laatste uren en dood.

Zijn kleindochter Anne Born presenteerde 'onder de vlag van het NMP' in De Witte Heide haar boek 'Alles sal reg kom', waarin zij met prachtige tekeningen het verhaal in beeld brengt van haar opa Willy. 
Voor de stichting NMP is haar boek een waardevolle aanvulling voor het basisschoolproject Ermelo 1940-1945. De oorlogsmonumenten in de bossen van Drie, het onderduikhol en het monumentje van Jannes, nemen hier een belangrijke plaats in.
Exemplaren van het boek zijn opgenomen in de leskoffers die in de maanden maart, april en mei hun plek weer zullen krijgen op de Ermelose scholen. Evenals de DVD 'Ondergrondse geheimen rond Drie'.

 

    

 


 

6 november 2015                 'Wandelen rond Drie langs ondergrondse geheimen' in herdruk verschenen

In de serie wandel- en fietsrouteboekjes in en rond de gemeente Ermelo van de Stichting NMP Ermelo is het vernieuwde boekje ‘Wandelen rond Drie langs ondergrondse geheimen’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het boekje werd in de thuisbasis van Stichting NMP Ermelo, De Witte Heide aan de Kerklaan, door voorzitter Gert Schuurman overhandigd aan de heer Hans Born. Born was als jongen betrokken bij de tragedie die zijn familie meemaakte. Zijn oudere broer Jannes werd bij een verzetshol in de oorlog doodgeschoten. In zijn dankwoord vertelde Born hoe belangrijk het is dat verhalen rondom oorlog en verzet bekend blijven, met name voor de jeugd. Hij is blij dat de Stichting NMP de gebeurtenissen heeft verwerkt in een boekje en in lesmateriaal voor de jeugd.

Gert Schuurman, Gert Scherpenzeel en Peter van der Velde stelden de in kleur vormgegeven uitgave samen. Het boekje bevat bijzondere informatie over het onderduikershol in het Speulderbos bij de buurtschap Drie. Het hol is in februari 1943 gegraven, in juli 1944 is deze locatie overvallen door Duitsers. De bewoners hebben weten te ontsnappen via een 75 meter lange vluchtgang. In het voorjaar van 2008 is deze locatie gevisualiseerd door middel van gekleurde palen en een informatiebord. Naast deze gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog is er veel aandacht voor de historie van de buurtschap Drie en haar omgeving. Beschreven is hoe de omgeving van Drie door de eeuwen heen bosrijk is gebleven. Een wandelroute leidt u naar de plek van het hol, maar ook komt u langs een stuwwal, een brandtoren en jachtwegen, en dat allemaal in ca. 7 km. 

De boekjes zijn verkrijgbaar bij onder meer Restaurant Boshuis Drie, Bezoekerscentrum Ermelosche Heide, VVV Ermelo en de boekhandels in Ermelo.

    


(foto: Grietje-Akke de Haas)

 


 

7 november 2015                                            Open dag 'Woning van de Toekomst' in Ermelo

Stichting NMP Ermelo organiseerde op zaterdag 7 november 2015 een open dag in de nieuwe modelwoning op Groevenbeek-Noord, in samenwerking met bouwbedrijf Van Wijnen, de gemeente Ermelo en de landelijke Duurzame Huizenroute. De officiële opening werd door wethouder Van Eijsden van Milieu en Duurzaamheid verricht.

Tijdens de open dag konden alle inwoners van Ermelo een kijkje nemen in deze hypermoderne duurzame woning. In de woning is in de eerste plaats een dubbele laag isolatiemateriaal en driedubbel glas aangebracht. Ook wordt de warmte uit de ventilatielucht teruggewonnen. Dan heb je weinig verliezen van warmte. De woning wordt dan nog verwarmd met een elektrische spiraal in het ventilatiesysteem. 23 Zonnepanelen op het dak produceren de stroom die nodig is voor de verwarming en de apparatuur. Zo ontstaat een 'Nul op de meter' woning. Een van de eerste bewoners deelde ook zijn eerste ervaringen.

Tevens was er een stand van het NMP met energiebesparende mogelijkheden voor bestaande woningen. Vrijwilligers van de Stichting NMP gaven uitleg bij de vele monsters van verschillende isolatiematerialen, van glaswol tot raamfolie en van schapenwol tot radiatorfolie met elk hun eigen voor- en nadelen. Ook was er aandacht voor warmtepanelen, de moderne elektrische kachel voor ruimtes die weinig gebruikt worden. Het is mogelijk gemeentelijke subsidie aan te vragen voor isoleren, veel mensen hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt. 

De dag was met 100-150 geïnteresseerde bezoekers geslaagd te noemen!

    


(foto: Grietje-Akke de Haas)

Ermelo's Weekblad

 


 

7 november 2015                                                                  WakaWaka

Op zaterdag 7 november deed het NMP mee met de 'markt' van ontwikkelingssamenwerking in de Immanuelkerk in Ermelo. En wel met de presentatie van de WakaWaka (Swahili voor 'helder licht'). Het apparaatje is in feite een zaklantaarn die werkt op een zonnecel en een accu. Vooral bedoeld voor streken op de wereld waar (met name in de kleine, arme dorpen) geen elektriciteit voorhanden is. En waar het vaak 12 uur per dag stikdonker is. Hoe doe je dan je huiswerk, je zelfstudie of je bedrijfsadministratie? Met kaarsen of olielampen: stank, ongezonde lucht, brandgevaar en duur. Telefoon opladen moet dan met een op aardolie lopende generator. De WakaWaka is goed te gebruiken als leeslicht en als oplader voor telefoon en tablet. Vast daarom zijn ze dan ook in handen van vluchtelingen gezien. De kwaliteit van zonnecel, accu, ledlampjes en constructie maakt een buitengewoon sterke indruk.
Wie in Nederland (of een ander rijk land) een WakaWaka koopt, betaalt in feite meteen voor een WakaWaka die in een ontwikkelingsland of aan slachtoffers van rampen beschikbaar wordt gesteld. In Nederland, met veel stopcontacten in elk huis, is het apparaat heel nuttig te gebruiken: als zaklantaarn en noodlicht, en buitenshuis als kampeerverlichting.

Geen gelegenheid gehad om naar de 'markt' te komen? Kijk dan op de website: www.waka-waka.com
of kom bij ondergetekende op afspraak langs om de WakaWaka te bekijken en te proberen (tel. 0341 - 557424).

Otto Volgenant

    

 


 

17 november 2015                                            Zwerftocht over de Groevenbeekse Heide

Kijk een gat. Vast van een vos. Nee joh, een wolf. Wolven komen hier niet voor. Wel waar nu ook in ons land. Ja maar die is al lang weer weg. Misschien is 'ie teruggekomen. Vinden we ook paddestoelen? Ik hoop niet dat we regen krijgen. Ik kom met mijn vader en moeder heel vaak op de hei. Getsi, ik heb hondenpoep aan mijn schoen. Welke diersoorten komen we allemaal tegen, boswachter? Kijk dat zijn lieve hondjes. Beter dan die grote van daarnet. Ik ken een kind die een hondje bij de Plus wilde aaien en werd toen gebeten. Kijk hier is allemaal zilverpapier neergegooid.

Zomaar enkele flarden van de conversatie van kinderen in mijn groepje tijdens onze zwerftocht over de Groevenbeekse hei. Wij zijn tegemoet gekomen aan de wens van de Bernhardschool in Ermelo om er met een groep (groep 5) op uit te gaan. Oorspronkelijk was het verzoek van de school om te speuren naar diersporen, in het verlengde van hun project over diersporen. Dit bleek in de praktijk erg lastig te zijn en wij stelden voor om een algemene zwerftocht te houden over de hei.

De gidsen Jeanne Dijkstra, Nico Nijs en Jan van Doornum hebben zich van hun beste kant laten zien op dinsdagmorgen 17 november. Praktisch alle (nou ja heel veel) aspecten van de Groevenbeekse heide kwamen aan de orde: vergrassing, hondenpoep, hondenuitlaat gebied, de wadi, pitrus, vennetjes met of zonder water, snoeien van de hei, dieren op de hei, grafheuvels, urnenvelden, ongewenste begroeiing door vliegdennetjes.

Als echte vrijwilligers heeft een groepje een stukje hei opgeschoond van bijna een dozijn vliegdennen.

Trots dat de kinderen waren!

         


(foto: juf Trix)

 

 


 

28 november 2015                                                            Opendeur 'Bos en bosbeheer' 

Tijdens de laatste Opendeur van 2015 liet Gert Schuurman licht schijnen over ontstaan, beheer en toekomst van de bossen in de omgeving van Ermelo. De ingeplande tijd was ruim onvoldoende om alle aanwezige kennis hierover te delen, ook een dubbele sessie zou waarschijnlijk probleemloos gevuld zijn...

    

 


 

1 december 2015                                        NMP laat zich horen in commissievergadering

Bert Stoter heeft 1 december in de commissievergadering I&R (Infrastructuur en Ruimte) gebruik gemaakt van de inspreekmogelijkheid. In duidelijke taal heeft hij aangegeven dat het NMP vond dat er nog geen enkele vooruitgang was geboekt om Ermelo in 2030 klimaat- en in 2035 energieneutraal te krijgen. 
Volgens hem heeft het inzetten van voldoende gekwalificeerde menskracht vanuit de gemeente tot op heden ontbroken.
Hetzelfde geluid kwam uit de hoek van de BKE (Bedrijvenkring Ermelo). Voorzitter Heimen van Diest gaf aan dat veel Ermelose ondernemers al in 2011 allerlei duurzame initiatieven hadden ontplooid. “Maar het bleef van gemeentewege erg lang stil. Ermelo moet nog flink wakker worden geschud.”

 

 


 

18 december 2015                                                                  NMP op TVG

Vrijdagmiddag 18 december werd het NMP door omroep TV Gelderland benaderd om mee te werken aan een item over het verhogen van de maximumsnelheid op de A28 naar 130 km/uur .
Binnen een halfuur moest een vertegenwoordiger van het NMP bij afslag Horst zijn. Dat is gelukt en het NMP kon kenbaar maken dat zij deze maatregel niet gewenst vindt: 

Toename van CO2, stikstofoxiden en fijnstof uitstoot. Deze toename verloopt exponentieel; een toename van 120 naar 130 km/uur geeft een veel grotere uitstoot dan bijvoorbeeld een toename van 70 naar 80 km/uur. Ook de geluidsterkte is veel groter, om maar te zwijgen over het verbruik van fossiele brandstoffen. Met de zojuist bereikte klimaat-overeenkomst in Parijs vindt het NMP dit een maatregel die daar recht tegenin druist.

We gaan ervan uit dat hiermee de 130 km van de baan is..... 


 

19 december 2015                                                             Duurzaam wonen

Zaterdag 19 december bracht de werkgroep Milieu van het NMP een bezoek aan de duurzaam gebouwde woning van de familie Aalbers. De woning is net opgeleverd. Een paar mooie elementen in deze woning zijn de energievoorziening door middel van aardwarmte en de muuropbouw van kunststofblokken. Deze blokken van 15 cm polystyreen, 10 cm holle ruimte waarin beton gestort wordt en weer 5 cm polystyreen worden aan de buitenkant voorzien van een halfsteensmuur met een dunne spouw en aan de binnenzijde gestuukt. De blokken worden als legostenen op elkaar gezet en kunnen makkelijk bewerkt worden. In combinatie met triple glas heeft de woning hierdoor een hoge isolatiewaarde.

  

 


 

20 december 2015                                                                  NMP - HV

In Pinel heeft het NMP in samenwerking met Astra Alteria op 20 december een presentatie gehouden voor het Humanistisch Verbond Noordwest Veluwe. Voor de pauze lag het accent op de bewegingen van de aarde om de zon en de gevolgen daarvan en de schijngestalten van de maan. Met het Tellurium werd dat inzichtelijk getoond. Na de pauze werden met behulp van het programma Stellarium de sterrenbeelden, de planeten en andere verschijnselen aan het firmament behandeld.

 

 


 

naar boven