Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

terug overzicht             

 

Buurt of wijk in Beeld

 

Buurt in Beeld is een initiatief van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo in 2005.

Het NMP wil met dit project kinderen bewuster leren kijken naar hun leefomgeving en via hen ook de ouders, grootouders en buurtbewoners. Ieder jaar wil het NMP een andere wijk in Ermelo de kans geven hier aan mee te doen. Hierbij werkt het NMP samen met een of meerdere scholen. Tijdens het project hoopt het NMP kinderen te betrekken bij de wijk. Leerkrachten kunnen met het lesmateriaal aansluiten op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, maar ook creatieve vakken kunnen worden ingevuld. Thema's die in ieder project terugkomen zijn: vroeger, nu en toekomst, natuur, infrastructuur en o.a. de architectuur worden onder de loep genomen. Sinds 2005 zijn de onderstaande scholen en wijken betrokken bij Buurt of wijk in Beeld.

2005
In samenwerking met wijkplatform Oost en de twee basisscholen in Oost is het project Wijk in Beeld/De Wenswijk in 2005 voor het eerst gerealiseerd. Er werd i.s.m. de gemeente Ermelo aangehaakt bij het landelijke project 'De Wenswijk'. Het project liep door tot in het voorjaar van 2006. De kinderen konden aan de hand van lesopdrachten hun wijk beter leren kennen en ze hebben enkele wensen aan de burgemeester en wethouders kenbaar gemaakt.

2007
Het project kreeg in 2007 in de buurtschap Speuld een vervolg. Het kreeg de naam: 'Speuld e.o. groeit op eigen wijze'. School De Speulderbrink ging zeer enthousiast aan de slag, samen met de buurtvereniging. Hier stond vooral het 'eropuit trekken' centraal, met o.a. 'stages' bij bedrijven.

2008
In 2008 was de Ireneschool aan de beurt om hun wijk te verkennen. Dit in samenwerking met het wijkplatform Noord, Centrum en Tonsel. Tijdens de projectweken gingen de kinderen op onderzoek uit in en rond hun school, met aandacht voor natuur, milieu, cultuur en historie.

2009
In oktober 2009 is de Goede Herderschool zeer actief geweest in de buurtschappen Horst en Telgt. Groepen gingen op bezoek bij 's Heeren Loo, vergeten groentes werden op een kwekerij bezocht, alternatieve klompenpaden werden er gemaakt. Kasteel Horst-Noord en de archeologische opgravingen werden bekeken. Ook werden er bedrijven en boerderijen bezocht. De afsluiting vond op school plaats met een mooie slotmanifestatie.

2011
Begin 2011 ging de Bernhardschool in de wijk West aan de slag. Zij verkenden de buurt rond landgoed Veldwijk, De Maat en een gedeelte van de wijk West.                       lees verder

2012
In 2012 was het de beurt aan De Klokbeker in wijk Zuid:       lees verder Zie ook het archief voor verder informatie