Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

        

 

 


 

                                       Stichting NMP Ermelo roept op tot aansluiting bij Statiegeldalliantie


Het zwerfafval binnen de gemeente Ermelo is al jarenlang een bron van ergernis. Een van de problemen is, volgens de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo, het niet heffen van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes. Dit wordt bevestigd in het rapport: ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’.
Dit rapport heeft geleid tot het oprichten van een Statiegeldalliantie waar al veel gemeenten en organisaties zich bij hebben aangesloten.

Stichting NMP Ermelo heeft bij het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Ermelo het verzoek gedaan om als gemeente Ermelo aan te sluiten bij deze Statiegeldalliantie.

Stichting NMP Ermelo is van mening dat, om statiegeld op kleine flesjes en blikjes te realiseren, een zo breed mogelijk draagvlak noodzakelijk is. De stichting ziet in deze actie een duidelijk signaal tot landelijke afstemming. Samen kan men dan een vuist maken tegen de levensmiddelenindustrie die het statiegeldsysteem niet wil uitbreiden maar juist wil afschaffen.

                    
                         

 

ingezonden brief uit 'Trouw'  (9 mei 2015)

 

Het statiegeld-verhaal in een notendop!

 


update 15-2-2018

Op onze brief van 13 januari 2018 naar de gemeente Ermelo over het aansluiten bij de statiegeldalliantie, kregen we 15 februari het bericht dat de gemeente zich inderdaad bij deze alliantie gaat aansluiten. In deze alliantie geven gemeenten en organisaties aan dat zijn voorstander zijn van het invoeren van statiegeld op kleine PET-flesjes en blikjes.

Het NMP is verheugd over deze stap van de gemeente.