Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

terug      

 

 


 

Samenwerking De Vlinderboom en NMP 

 

In het voorjaar van 2013 kregen we de vraag van basisschool De Vlinderboom (Cronjéstraat) om samen te werken met als thema 'Duurzaamheid'. Wij vinden het een goede zaak dat duurzaamheid een hoofdthema is op een school.
Joke Pieters en Han Kattenwinkel hebben namens het NMP hiervoor de voorbereidingen getroffen en op vrijdag 20 september ging het eerste project van start: Ermelo Schoon, onderdeel van de landelijke actie ‘KeepItCleanDay’.

Projecten

Voor dit schooljaar staan 4 projecten op het programma:
 
- Ermelo Schoon:  over afval
- Ermelo is Zó!:  over de landschappen van Ermelo en specifiek de heide, met o.a. een Er-op-uit-les naar de Groevenbeekse en Ermelosche heide
- Energie:  over energiebesparing, isoleren en duurzame energie, met als afsluiting de Warme Truiendag op 7 februari 2014.
- Eigen tuin:  over bewust eten en vergeten groenten. De Vlinderboom heeft een mooie binnentuin waar zij zelf groenten telen, maar ook een insectenhuis gebouwd hebben. 

                                                                               Ermelo Schoon

De start van dit project op De Vlinderboomschool waren een les over afval, en een morgen voor het opruimen van het zwerfafval in de straten rond de school. Deze morgen werd geopend door wethouder Klappe die de kinderen op een leuke manier wat vertelde over afval in de natuur, maar ook meteen vragen stelde over wat zij zelf al wisten. Ook hadden de kinderen enkele vragen aan de wethouder, zoals 'spreekt u iemand erop aan als die iets weggooit'. Wethouder Klappe antwoordde daarop dat hij zeker wel eens mensen heeft aangesproken, maar dat dit wel afhankelijk is van de situatie. Ook op de vraag of hij wel eens weggegooid afval opruimde antwoordde de wethouder dat hij dat regelmatig deed, maar niet altijd. Na de vragen kreeg de wethouder een veiligheidsjasje aan en een afvalknijper, waarmee hij een 'proeve van bekwaamheid' moest afleggen. Er was wat afval klaargelegd voor de wethouder dat hij netjes met de afvalknijper pakte en in een gereedstaande afvalzak deponeerde. Daarna gingen de leerlingen in groepjes de wijk in om afval op te ruimen dat met name in de struiken was gegooid. Dat was een leuke samenwerking tussen leerlingen, wethouder, ouders, leerkrachten en mensen van het NMP. Het was niet alleen een uur lang rommel opruimen, maar ook ondertussen samen praten over afval en de schadelijkheid voor het milieu. Na een uur intensief opruimen was er wat te drinken en een plak cake als dank. 
De leerlingen gaan nog enkele weken verder met het onderwerp afval en zullen nog een werkstuk maken.
We kunnen heel tevreden terugkijken op deze eerste samenwerking, die niet alleen een prettig was, maar ook nuttige lessen bevatte en zelfs een opgeruimde wijk opleverde.


Wethouder Klappe opent Ermelo Schoon op de Vlinderboomschool 


Samen met de wethouder gaan de kinderen zwerfafval opruimen


Na afloop was er voor iedereen drinken en een plak cake en voor de liefhebbers eigen geteelde tomaatjes

 


 

Tijdens de maandviering in oktober besteedden de kinderen van De Vlinderboom o.a. aandacht aan het project afval. Zij deden dat aan de hand van een mooie powerpoint, met een terugblik op de KeepItCleanDay en een vooruitblik op het project van oktober 'Ermelo is Zó!', de WarmeTruiendag in februari en de schooltuin.

    

 


 

                                                                    Leerzaam schooieren over de heide

Vandaag (woensdag 16 oktober) trokken de leerlingen van de onderbouw van De Vlinderboom onder leiding van vrijwilligers van het NMP naar de Groevenbeekse Heide.
Met veel enthousiasme zochten de kinderen daar naar paddestoelen, konijnen, bloeiende heideplantjes, mestkevers, lijsterbessen, eikeltjes, mooie bladeren en andere schatten uit de natuur.
Met loepjes, spiegeltjes en een flinke dosis speurzin werden de geheimen van de heide blootgelegd.
Luisteren naar vogels, ruiken aan een takje Amerikaanse vogelkers, rennen over de heide, op de knieën voor een dood-doormidden kevertje (hij is nog wel mooi gekleurd!).
Waarom groeit er langs de paden geen heide maar gras? Gebruiken mestkevers ook hondenpoep? O, kijk, een hele grote bruine paddestoel, pas op voor dat kleintje, ojee, nou ligt ie plat; juf kijk! een mooi eikeltje; meester zijn hier ook zwijnen? Wie weet wat dit is? Oeps hij springt! Oeps, hij springt weer! Dat is een bruin kikkertje, die woont hier.

De kinderen kwamen ogen en oren te kort om alle bijzonderheden te ontdekken.
Ook de meegekomen volwassenen genoten volop mee.
En dat alles op een mooie mistige herfstochtend, wat wil een mens nog meer?

    

    

meer foto's

 


 

                                                                    Energie en isolatie op de Vlinderboom

Na een theorieles op woensdag 4 maart volgde op 19 maart de praktijkles "Energie en isolatie" voor de leerlingen van de Vlinderboom. Han Kattenwinkel, Otto Volgenant en Gert Schuurman gingen eerst aan het werk met de kinderen uit onderbouw. Gevoeld werd o.m. dat verschillende lampen niet alleen licht maar ook veel of weinig warmte konden geven. Achter de verwarmingsradiatoren werd reflecterende folie aangebracht om de stralingswarmte binnen te houden.
In de bovenbouw werd een roulatieschema toegepast:
A: reflectie van warmte (en ook folie achter de radiator aanbrengen);
B: energieverlies door ramen en muren van de school; isolatie lokalen; warmte en licht van lampen;
C: thuis gemeten gas- , elektriciteits- en waterverbruik met elkaar vergelijken.